artikel

Thermische ringleiding verbindt appartementen Clarissenhof

Projecten

Thermische ringleiding verbindt appartementen Clarissenhof

In de Tilburgse wijk Clarissenhof zijn de gebouwen niet alleen aangesloten op een centrale wko-installatie, maar ook onderling aan elkaar gekoppeld via een thermische ringleiding. Daarmee kunnen ze restwarmte en -koeling uitwisselen en hergebruiken.

Tekst: Bas Roestenberg

Clarissenhof is een wijk in aanbouw in het centrum van Tilburg. De eerste woningen in de wijk zijn eind 2017 opgeleverd, en in 2018 moet de hele wijk klaar zijn. Hij telt dan 33 grondgebonden woningen, ruim 300 appartementen en een aantal commerciële ruimten. De appartementen zijn ondergebracht in acht complexen.

Doublet-wko-installatie
De woningen en commerciële ruimten in de wijk zijn voorzien van vloerverwarming en -koeling. Een collectieve wko op het terrein fungeert als thermische bron. Deze wko bestaat uit een doublet (één warme en één koude bron) en is aangesloten op de pompruimte van gebouw ‘Poort’. Er kan tot 60 m³/h grondwater in worden verpompt. Vanuit deze pompruimte wordt warm en koud water in de dubbele (koud/warm) ringleiding gepompt, die door de wijk loopt.

Technische ruimtes
De vijf grootste appartementsgebouwen in Clarissenhof (die ieder 53 woningen tellen) hebben elk een eigen technische ruimte met een warmtepompunit. Deze unit is aangesloten op de ringleiding en onttrekt thermische energie uit het water dat vanuit die leiding binnenkomt. De drie kleinste gebouwen (met in totaal 40 appartementen) hebben een gebundelde techniekruimte met één gezamenlijke warmtepompinstallatie.
Een belangrijke rol in het klimaatsysteem van de Clarissenhof is weggelegd voor de ONE (Own New Energy), een plug&play-warmtepompconcept dat is ontwikkeld en wordt geleverd door het Nederlandse bedrijf OSH (One Solution Holland).

Plug-and-play-warmtepompconcept
De gestandaardiseerde ONE-installaties, beschikbaar in een range van 60 kW tot 2 MW, worden in een eigen fabriek van OSH geassembleerd. Vervolgens worden ze als complete installatie naar de plaats van bestemming gereden, om binnen één dag te worden geïnstalleerd. Behalve lagere installatiekosten en kleinere faalrisico’s biedt dit systeem flexibiliteit binnen het bouwproces. Meteen nadat een installatieruimte is opgeleverd kan de ONE worden geïnstalleerd en aangesloten op een wko of, zoals bij de Clarissenhof, op een thermische ringleiding.

CV-ketel voor warm tapwater
In totaal telt de Clarissenhof zes installatieruimtes, elk voorzien van een ONE-installatie met een warmtepompvermogen van 56 kW. Bij dit project is gekozen voor een bivalente opstelling: naast een warmtepompinstallatie heeft elke installatieruimte een hr-ketel met een vermogen van 200 kW. Deze ketels maken warm tapwater (waarvoor ook een 500 liter grote buffer wordt geplaatst) en springen bij om piekvragen in warmte op te vangen. Interessant is dat uit berekeningen blijkt dat het warmtepompvermogen van 56 kW voldoende is om jaarrond 80 procent van alle thermische energie te leveren.

Distributieset per appartement
Om ervoor te zorgen dat het binnenklimaat eenvoudig kan worden afgestemd op de wensen van de bewoners, krijgen alle woningen in de Clarissenhof een Comfort Distributie Set. Deze set is door OSH ontwikkeld voor toepassing bij appartementsgebouwen, zodat optimale afstemming plaatsvindt tussen de energieopwekking door de ONE, en de warmte- of koudeafname in de woningen. De software in de set wordt per woning op maat geprogrammeerd. Vervolgens kunnen de bewoners hun eigen meterstanden uitlezen en de temperatuur per vertrek – op afstand – instellen.

Beheer en onderhoud op afstand
Door de combinatie van de ONE en Comfort Distributie Sets wordt de volledige energiestroom vanaf de bron tot het afgiftesysteem gecontroleerd en inzichtelijk gemaakt. Het is een thermisch totaalconcept dat op afstand wordt beheerd en onderhouden. Alleen een beperkt aantal specifieke aanpassingen en reparaties moet op de locatie zelf worden uitgevoerd. Dit bespaart tijd, kosten en comfortverlies; het risico dat bewoners ongemak van eventuele storingen ondervinden, wordt hiermee tot een minimum beperkt.

Eigen energiebedrijf
Voor de realisatie van een duurzaam energiesysteem in Clarissenhof is een energiebedrijf opgericht: Clarissenhof Energie BV. Hierin werken Dubotechniek en OSH (beide onderdeel van VolkerWessels) samen met Brabant Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Deze bedrijven dragen zorg voor ontwerp, realisatie, exploitatie en bemetering van de duurzame energie-installatie, en leveren duurzame warmte, koelte en warm tapwater aan de woningen.

Reageer op dit artikel