artikel

‘Hybride als overbrugging naar volledig gasloos’

Opinie

Hoe maak je je woning gasloos? Om die vraag te beantwoorden, bezocht Ronald Schilt (directeur van adviesbureau Merosch) verschillende woningbezitters, zoals Bart en Anneke* uit Zwolle. In deze column deelt hij zijn overwegingen.

‘Hybride als overbrugging naar volledig gasloos’

“Bart en Anneke wonen in een vrijstaande woning uit 2008 (250 m², 2000 m³ gas per jaar en 6.000 kWh elektra). Mijn inschatting is dat het afgiftesysteem niet hoeft te veranderen bij de overstap naar een warmtepomp. Om dit te testen, adviseerde ik deze winter de aanvoertemperatuur van de cv-ketel te verlagen naar 45 °C. Ik vermoed dat het huis daarmee voldoende warm blijft, maar wellicht moet de (in)regeling worden aangepast. Het afgiftesysteem bestaat uit vloerverwarming en radiatoren. De radiatoren bevinden zich in de slaapkamers. Dat is jammer, omdat het voordeel van duurzame koeling in die kamers zo onbenut blijft.

Er is genoeg ruimte voor een warmtepomp. Het omleggen van leidingen en netjes afwerken van de benodigde aanpassingen heeft wel wat voeten in aarde. Om aan de warmtevraag voor de douche en het bad te voldoen, is een forse warmtepomp nodig, met dito buffer. Bart en Anneke hebben een voorkeur voor een warmtepomp met bodemwarmtewisselaar.
Het totale kostenplaatje om van het gas los te gaan schat ik op 45.000 euro. Terecht ervaren de bewoners dat als een stevig bedrag. Zodra je van de gangbare (kleine) warmtepomp-concepten afwijkt, krijg je snel met hoge kosten te maken, zeker in vergelijking met de 1.500 euro waarvoor je een ketel kunt vervangen. Al pratend kwamen we uit op een hybride systeem, dat vanwege de kosten (minder dan 10.000 euro) een aantrekkelijke optie lijkt. Als het huis over twintig jaar aan een renovatiebeurt toe is, kan alsnog worden overgestapt op een stand­alone-warmtepomp, die dan naar verwachting beter en goedkoper is dan nu.

Op de terugweg naar huis overdacht ik het gesprek, waarbij ik bleef hangen bij de gebalanceerde ventilatie in het huis. Die stond nooit aan, wat kennelijk niet leidde tot een bedompte lucht – behalve bij verjaardagen, wat dan wordt opgelost door een deur of raam open te zetten. Dat er normaliter geen ventilatie nodig is, komt doordat het huis als het ware één grote ruimte is (> 500 m³). Ook al is het huis redelijk kierdicht, er komt door infiltratie voldoende verse lucht binnen voor twee mensen. Dat maakt een gebalanceerd ventilatiesysteem onnodig. Het op een kleine woning gebaseerde Bouwbesluit schrijft dit echter wel voor. Dat kost ruimte, energie en materialen en zorgt voor het tegengestelde effect van wat door het Bouwbesluit moet worden bereikt. Ik hoop dat daar in de komende wet- en regelgeving rond ‘gasloos’ rekening mee wordt gehouden.”

*In verband met de privacy zijn fictieve namen gebruikt.

Ronald Schilt
Directeur van energie- en installatieadviesbureau Merosch

> Tip: Lees ook deze columns
‘Radar toont belang certificering warmtepompen’
‘Discussie over warmtepompen laait op’
Column: Het paard achter de wagen spannen
‘Het belang van goede inregeling’

Reageer op dit artikel