nieuws

Topman Enexis roept op tot ‘verbod op cv-ketels’

Markt

Topman Enexis roept op tot ‘verbod op cv-ketels’

‘Er moet een verbod komen op cv-ketels’. Deze uitspraak komt niet van een milieuactivist die tegen vervuilende energiecentrales demonstreert, maar van Peter Vermaat, topman van netwerkbedrijf Enexis. In het Financieele Dagblad maakt hij de vergelijking met wegvervoer: waarom zijn beleidsmakers en bedrijven het er wel over eens dat elektrische auto’s de toekomst hebben, maar zijn ze minder stellig als het om cv-ketels gaat?

In het artikel van de krant blijkt dat Vermaat met name pleitbezorger van hybride warmtepompen is. Onlangs berekende adviesbureau Berenschot dat deze systemen er in belangrijke mate aan bij kunnen dragen dat het aardgasgebruik de komende twintig jaar wordt gereduceerd van 15 miljard kubieke meter nu tot nog ‘slechts’ 1 kubieke meter in 2035. Daarmee zou worden voldaan aan de klimaatdoelstellingen, voor zover ze betrekking hebben op de gebouwde omgeving.

Piekbelasting op het netwerk
Overigens richt Vermaat zich met zijn uitspraak om cv-ketels te verbieden nadrukkelijk op de toekomst. Een toekomstig verbod zou woningeigenaren ontmoedigen om hun bestaande gasketel te vervangen door een nieuw exemplaar en ervoor zorgen dat ze eerder voor bijplaatsing van een hybride warmtepomp kiezen. Ondertussen moeten, zo stelt Vermaat, nieuwe woningen niet meer op het gasnet worden aangesloten. Het is echter niet efficiënt als volledig wordt ingezet op all-elecric, zo stelt hij in het Financieele Dagblad: “Een stroomnet wordt gebouwd op zijn piekbelasting. Die belasting wordt zelden behaald. We zouden dus het elektriciteitsnet voor miljarden enorm moeten verzwaren, terwijl we die piek in de vraag naar warmte door stroom ook kunnen opvangen met het gasnet.” Aanvullend merkt hij op dat dit alleen CO₂-neutraal kan gebeuren als aardgas in het net wordt vervangen door ‘groen’ gas en de stroom voor warmtepompen duurzaam is opgewekt.

Ontgassen’ is geen doel op zich
Bij het verhaal van Vermaat moet worden aangetekend dat Enexis als netbeheerder een omvangrijk netwerk aan gasleidingen beheert. In die zin heeft Enexis er baat bij om hybride warmtepompen aan te prijzen en minder nadruk te leggen op stand-alone elektrische warmtepompen. Vermaat zet dat echter anders. Volgens hem is het doel niet om van het gasnetwerk af te raken, maar om CO₂-emissies tegen te gaan: “En met hybride warmtepompen kunnen we een hele hoop CO₂ besparen.”

Bron: Financieele Dagblad

> Lees ook over de plannen van het nieuwe kabinet om tienduizenden woningen per jaar aardgasvrij te maken.

 

Reageer op dit artikel