nieuws

Nederlandse verkoop warmtepompen bijna verdubbeld

Markt

Nederlandse verkoop warmtepompen bijna verdubbeld

Uit data in het European Heat Pump Market and Statistics Report 2017 van de European Heat Pump Association  blijkt dat in Nederland vorig jaar rond de 15.000 warmtepompen voor toepassing in de woningbouw zijn verkocht. Dit is bijna een verdubbeling van de verkoop in 2015. Inmiddels is de Nederlandse  ‘installed base’ (het totaal aantal in gebruik zijnde warmtepompen) gegroeid tot 91.000.

De nieuwste editie van het Statistics report, de ‘barometer van de Europese warmtepompmarkt’ werd gepresenteerd tijdens de European Heat Pump Summit die onlangs in Neurenberg plaatsvond. Tomas Nowak, secretaris-generaal van de EHPA gaf daarbij een inkijk in de Europese verkoopcijfers. Gemiddeld genomen werden in de 21 EU-landen waarvan data worden verzameld, 12 procent meer warmtepompen verkocht dan in 2015.

Nederland ‘recordhouder’
Nederland is weliswaar nog steeds een kleine speler als het om warmtepompverkoop gaat, maar de ‘jaar op jaar’-groei is, zeker in vergelijking met die in andere landen, indrukwekkend. Zowel van lucht/water- als van water/water-systemen is de verkoop in 2016 bijna verdubbeld ten opzichte van die in 2015, waarmee Nederland Europese recordhouder ‘verkoopgroei’ is. Het succes staat in schril contrast met de situatie in de afgelopen vijf jaar, waarin op zijn best van een stabiele markt kon worden gesproken.

Financiële en fiscale maatregelen
De oorzaken van deze enorme groeispurt moeten waarschijnlijk worden gezocht in financiële en fiscale maatregelen. Zo verlaagt de ISDE-subsidie de drempel voor eindgebruikers om in een warmtepomp te investeren, en benadrukt de EHPA in zijn rapport de rol die de energiebelasting speelt: “De marktontwikkelingen in Nederland zijn vooral interessant omdat de enorme verkoopgroei er parallel loopt met overheidsbeleid dat tot een fors lagere prijsverhouding tussen elektriciteit en gas heeft geleid (door aanpassing in de energiebelasting is die prijsverhouding gedaald van 2,1 naar 1,7 -red.). Dit is een toonvoorbeeld dat aangeeft hoe de verwarmingssector kan worden bijgestuurd in de richting van een duurzame toekomst.”

EHPA versus CBS
Een opmerking die hierbij moet worden gemaakt, is dat de EHPA-cijfers nog aanzienlijk lager zijn dan die van het Centraal Bureau voor Statistiek. Het CBS gaat in zijn Statline-cijfers uit van 37.000 verkochte warmtepompen in 2016, en een totale installed base van 180.000, bijna het dubbele aantal van wat de EHPA heeft berekend. De oorzaak van dat forse verschil lijkt een definitiekwestie. De EHPA rekent alleen lucht/lucht-warmtepompen mee als ze primair zijn bedoeld voor ruimteverwarming. Het CBS lijkt dat onderscheid niet te maken, waardoor ook ‘standaard’-airco’s als warmtepomp worden meegeteld.

Kennisevenement
Donderdag 14 december organiseren Vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepompen het Nederlands Warmtepomp Congres 2017. Lezers van vakblad Warmtepompen krijgen een interessante korting op de entreeprijs van dit congres. 
Datum: donderdag 14 december 2017
Tijd: 13.00 (inloop) / 13.30 (start congres)
Locatie: Hotel Van der Valk, Veenendaal
Programma en inschrijven: http://nederlandswarmtepompcongres.nl/

Reageer op dit artikel