congres

Markt

Europees platform zoekt innovatieve projecten met warmtepompen

Europees platform zoekt innovatieve projecten met warmtepompen

De organisatie van het jaarlijkse evenement van het ‘European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating & Cooling’ (RHC-ETIP) nodigt marktpartijen uit projecten met zonnekoeling, warmtepompen en warmte- en koudeopslag voor te dragen voor een presentatie. Zo’n presentatie kan plaatsvinden tijdens het RHC-ETIP-evenement over duurzame verwarmings- en koelingtechnologie, dat op 20 juni plaatsvindt in Brussel.

Projecten kunnen worden ingediend binnen zeven technologie-categorieën:
– biomassa
– stadsverwarming en -koeling
– geothermische energie
– warmtepompen
– hybride systemen
– warmte- en koudeopslag
– thermische zonne-energie voor verwarming en koeling
Per categorie wordt steeds één project geselecteerd.
De sluitingsdatum voor het indienen van projecten is 20 juni 2017. Indiening kan plaatsvinden middels een online aanvraagformulier.

Over RHC-ETIP
Het platform RHC-ETIP, dat door de Europese Commissie wordt ondersteund, heeft als doel om onderzoek, ontwikkeling en technologische innovatie te stimuleren waarmee Europa’s leidende positie in de duurzame energiesector wordt geconsolideerd.

Klik hier voor meer informatie over het platform.

Reageer op dit artikel