nieuws

Amsterdam ontwikkelt concrete plannen voor aardgasloze verwarming

Geen categorie

Amsterdam ontwikkelt concrete plannen voor aardgasloze verwarming

In het strategisch document ‘Naar een Stad zonder Aardgas’ heeft het college van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam onlangs aangekondigd dat de stad snel aan de slag gaat met de grootschalige afkoppeling van het aardgasnet. Komend jaar wijst de gemeente de eerste 10.000 woningen aan die voortaan ‘gasloos’ moeten worden verwarmd, en in 2020 moeten meer dan 100.000 woningen zijn aangesloten op warmtenetten.

Op dit moment wordt nog ongeveer 90 procent van de warmte in Amsterdam opgewekt met gas, waardoor gebouwverwarming volgens de gemeente goed is voor naar schatting 30 procent van de CO2-uitstoot in de stad. Een aantal Amsterdamse nieuwbouwwijken is al niet meer op de gasinfrastructuur aangesloten, en nu wil de gemeente ervaring opdoen met het afkoppelen van bestaande gebouwen. In plaats van een gasketel kunnen ze worden voorzien van ‘all-electric’-verwarming – lees: een warmtepomp – of gebruikmaken van een warmtenet gevoed door geothermie. Onderzoek moet uitwijzen op welke locaties welke keuzes worden gemaakt.

‘Warmterevolutie waar iedere Amsterdammer bij wordt betrokken”

Om het plan voor afkoppeling van bestaande bebouwing uit te voeren, gaat de gemeente een intensief samenwerkingsverband aan met de woningcorporaties Eigen Haard, De Alliantie, Rochdale, Stadgenoot en Ymere, warmtebedrijven Nuon en Westpoort Warmte, netbeheerder Alliander en de Huurdersvereniging Amsterdam. Daarnaast worden ook huurders en gebouweigenaren bij de plannen betrokken, enerzijds om draagvlak te realiseren, anderzijds om ervoor te zorgen dat de plannen niet tot een verhoging van woonlasten zorgen. “We beginnen nu met een warmterevolutie, waar elke Amsterdammer bij betrokken wordt. Dit vraagt om lef bij alle partijen, en ik ben trots dat we juist in Amsterdam samen hard aan de slag gaan om bestaande buurten aardgasloos te maken. We gaan het gewoon doen”, aldus Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho.
Voordat het zo ver is, moeten de plannen eerst nog worden besproken in de gemeenteraad. Dit gebeurt op 21 december aanstaande.

Netbeheerders sorteren voor op een gasloze toekomst

Amsterdam is niet de enige gemeente die plannen heeft om het gebruik van aardgas te verminderen. Tijdens de Nationale Klimaattop, die eind oktober plaatsvond, hebben bijna 70 gemeenten en 2 provincies hun handtekening gezet onder het plan om in 2035 tot een aardgasvrije gebouwde omgeving te komen. Eerder gaven netbeheerder Stedin en de Gemeente Utrecht al aan dat ze af willen van de ´wettelijke gasaansluitplicht´ voor nieuwbouw. Als een projectontwikkelaar – of gemeente – om een gasaansluiting vraagt, is de netbeheerder nu nog verplicht om daar gehoor aan te geven. Volgens Stedin is dat niet meer van deze tijd, en moeten energiezuinige, all-electric-woningen de nieuwe norm worden. Ook netbeheerder Alliander sorteert voor op een gasloze toekomst. “Als we van de uitstoot van CO2 af willen, zoals afgesproken tijdens de klimaatconferentie in Parijs, dan hebben we nu als maatschappij de keuze. Nu de gasleidingen in de grond verouderd zijn, en grofweg tussen 2020 en 2040 moeten worden vervangen, moet je nu kiezen wat je wilt. Wij starten met een lobby om mensen hier bewust van te maken”, meldde Daan Schut, verantwoordelijk voor het stroom- en gasnet van Liander, een klein jaar geleden in een artikel in het Algemeen Dagblad.

hier
Op de website van Hier kan per postcode/huisadres worden bekeken of – en welke – plannen er zijn voor aardgasloze verwarming.

Reageer op dit artikel