nieuws

Congres regelgeving klimaattechniek: ‘Ken de wetten, pak je kansen’

Geen categorie

Congres regelgeving klimaattechniek: ‘Ken de wetten, pak je kansen’

De regelgeving rond gebouwgebonden klimaattechniek gaat de komende jaren aardig op de schop. De overheid wil werk maken van het terugdringen van de CO2-uitstoot, en daarvoor worden allerlei milieuwetten en regels aangescherpt. Voor professionals in de klimaatsector is het zaak op de hoogte te blijven van alle veranderingen.

De meeste installateurs zitten niet te wachten op meer regeldruk. Toch krijgen ze met regels als BENG, ErP of Ecodesign te maken. Ze kunnen echter van de nood een deugd maken: kennis van de nieuwe regelgeving zorgt voor onderscheidend vermogen en biedt marktkansen. Op het congres ‘Ken de wetten, pak je kansen’, dat op 24 november plaatsvindt in Arnhem, wordt een actueel overzicht van alle voor klimaatprofessionals relevante regels en wetten gegeven. Daarbij komen ook ‘de technieken van de toekomst’ aan bod en wordt getoond hoe die nu al in de praktijk kunnen worden toegepast.

> Lees meer over dit congres.

Reageer op dit artikel