nieuws

‘Bodemenergiesysteem stemt gebruik ondergrond af via smart grids’

Geen categorie

‘Bodemenergiesysteem stemt gebruik ondergrond af via smart grids’

Bodemenergie wordt steeds vaker gebruikt voor het verwarmen

en koelen van gebouwen. Deze groei vraagt om optimalisatie van het bodemgebruik, vooral in grote steden. Volgens onderzoek van de TU Delft moeten bodemenergiesystemen in de toekomst informatie uitwisselen en zelf het gebruik van de ondergrond afstemmen via smart grids.

“Alleen het volwaardig meenemen van de bodem in het operationele beheer van bodemenergiesystemen kan het behoud van de accufunctie waarborgen”, concluderen de onderzoekers. “De eerste resultaten van een raamwerk waarin bodemenergiesystemen informatie uitwisselen en zelf het gebruik van de ondergrond regelen zijn veel belovend. Aan de hand van case studies wordt verdere detaillering van de modellen en controller uitgewerkt.”

Bodemwarmte speelt cruciale rol bij energiebesparing

Het gebruik van bodemwarmte voor het koelen en verwarmen van gebouwen speelt een cruciale rol bij energiebesparing. De visie van de TU Delft is dat de enorme potentie van deze duurzame bron bestendig en optimaal moet worden benut. Met de huidige stand van de techniek en binnen de huidige praktijk en wettelijke kaders is dit niet gewaarborgd.

Systemen gebruiken niet optimaal de bodem

De ervaring met bestaande systemen leert dat de huidige aanpak met ontwerpen, plannen en inpassen vooraf, via vergunningen en masterplannen, niet een optimaal duurzaam gebruik van de bodem oplevert. Het belangrijkste probleem is de permanente en grotendeels ongebruikte claim die de vergunningen leggen op de ondergrondse ruimte. Dat frustreert nieuwe initiatiefnemers en beperkt de toepassing van bodemenergie.

‘Onbekend wat er met ondergronds opgeslagen energie gebeurt’

Recent onderzoek heeft aangetoond dat bodemenergiesystemen dichter bij elkaar kunnen worden geplaatst, een gecontroleerde/beperkte mate van interactie komt de overall besparing van energie in een gebied ten goede. De overmatige ruimtelijke restrictie zorgt dus onnodig voor kunstmatige schaarste van ondergrondse ruimte. Daarnaast is het door gebrek aan monitoring onbekend wat er met ondergronds opgeslagen energie gebeurt. In drukke stedelijke gebieden waar de bodemenergiesystemen dicht bij elkaar staan kan de onderlinge hydrologische en thermische beïnvloeding voor ongewenste en/of onverwachte effecten zorgen.

> Lees ook Onttrekking bodemwarmte en -koude in cijfers

 

Reageer op dit artikel