nieuws

Terug van weggeweest: Energiebesparingsverkenner

Geen categorie

Terug van weggeweest: Energiebesparingsverkenner

De Energiebesparingsverkenner is terug van weggeweest. De hernieuwde tool is een hulpmiddel om de impact van energiebesparende maatregelen in beeld te krijgen. Professionals die huizen verhuren, verkopen, bouwen of verbouwen kunnen gebruik maken van de tool.

De Energiebesparingsverkenner is toepasbaar voor één woning of een heel woningcomplex of project met diverse woningtypen. Nadat de gebruiker de woning selecteert en de uitgangssituatie vaststelt, kan hij heel snel op verschillende manieren scenario’s in kaart brengen en vergelijken. Het instrument helpt om een verantwoorde afweging te maken: wegen de benodigde investeringen op tegen de beoogde opbrengsten, zoals een lagere energierekening, meer comfort, een beter energielabel of een betere Energie-Index?

Budgetverkenner

Nieuw is ook de budgetverkenner. Professionals kunnen een budget invoeren en kiezen of zij het label of het comfort moeten verbeteren. De verkenner gaat dan op zoek naar een slimme combinatie aan maatregelen om dat te bereiken. Zo krijgt men een aardige indicatie of de voorgenomen financiële investeringen – op termijn – opwegen tegen de beoogde resultaten.

Bron: RVO.nl

Reageer op dit artikel