nieuws

NEN publiceert normenserie voor warmtemeters

Geen categorie

NEN publiceert normenserie voor warmtemeters

NEN heeft de serie NEN-EN 1434 ‘Warmtemeters’ herzien. Deze Europese normenserie geeft eisen voor warmtemeters bij warmtelevering voor ruimteverwarming.

De herziene delen zijn:

– NEN-EN 1434-1 ‘Warmtemeters – Deel 1: Algemene eisen’
– NEN-EN 1434-2 ‘Warmtemeters – Deel 2: Constructieve eisen’
– NEN-EN 1434-4 ‘Warmtemeters – Deel 4: Beproevingen voor typekeuring’
– NEN-EN 1434-5 ‘Warmtemeters – Deel 5: Initiële ijkbeproevingen’
– NEN-EN 1434-6 ‘Warmtemeters – Deel 6: Installatie, ingebruikneming, bewaking en onderhoud’
– NEN-EN 1434-3 ‘Warmtemeters – Deel 3: Gegevensuitwisseling en koppelapparatuur’ is nog niet herzien, maar hiervoor is in 2015 wel een normontwerp gepubliceerd. Dit laatste deel valt overigens onder een andere Europese en nationale normcommissie.

De normenserie geeft invulling aan de Europese richtlijn 2004/22/EC, MID (Measurement Instruments Directive, ofwel richtlijn meetinstrumenten). In deze series zijn meer specificaties voor slimme meters geformuleerd. Verder is koeling en tariefmeters toegevoegd. De series zijn belangrijk voor fabrikanten en leveranciers van warmtemeters en voor leveranciers van warmte voor zover zij gebruik maken van warmtemeters.

Bron: NEN

Reageer op dit artikel