nieuws

‘100 PJ energiebesparing is haalbaar’

Geen categorie

‘100 PJ energiebesparing is haalbaar’

Nederland dreigt de doelstelling van 100 petajoule (PJ) aan extra energiebesparing in 2020, een doelstelling uit het energieakkoord, niet te halen, zo bleek onlangs uit de Nationale Energieverkenning. Volgens de vereniging van energieadviseurs FedEC is dit wel degelijk haalbaar.

In oktober is de Nationale Energieverkenning 2015 (NEV) gepubliceerd. Hieruit bleek dat het tussendoel van 35 PJ in 2016 en 100 PJ in 2020 bij lange niet gehaald kan worden. Op basis van vastgesteld beleid wordt slechts 36 PJ bereikt in 2020. Wordt het voorgenomen beleid ook meegenomen, dan komt de voorspelling uit op 55 PJ.

 

Energiebesparing

FedEC, de beroepsvereniging voor energieadviseurs, denkt dat het mogelijk is om de doelstelling van 100 PJ energiebesparing in 2020 te halen. Wel moet hiervoor op korte termijn actie worden ondernomen omdat 2020 snel nadert. FedEC heeft een analyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse zijn tien concrete maatregelen bepaald waarmee binnen de resterende vier jaar wel de doelstellingen behaald kunnen worden.

Zo is energiebesparing een kostenverlagende aanpak om de klimaatdoelstellingen te behalen. Een initiële investering levert een structurele reductie van energiekosten op. Dit in tegenstelling tot veel duurzame energieprojecten, waar via bijvoorbeeld de SDE+ regeling gedurende jaren een compensatie moet worden gegeven voor de extra kosten ten opzichte van conventionele technieken, waarmee deze projecten kostprijsverhogend werken.

Klimaatdoelstelling

Energiebesparing, ofwel het niet gebruiken van energie, is over het algemeen de meest efficiënte manier om de klimaatdoelstelling te behalen. FedEC onderschrijft dat om tot een duurzame samenleving te komen het wel degelijk noodzakelijk is om duurzame energie te stimuleren. Echter aan energiebesparing is de afgelopen jaren te weinig aandacht besteed. Om tot een betaalbare duurzame energievoorziening te komen is het absoluut noodzakelijk om grote stappen te maken op het gebied van energiebesparingen.

Reageer op dit artikel