nieuws

FROnT: Fair Renewable heating and cooling Options & Trade

Geen categorie

FROnT: Fair Renewable heating and cooling Options & Trade

Om hernieuwbare warmtetechnieken en conventionele technieken eerlijk te kunnen vergelijken is in 2014 het project Fair Renewable heating and cooling Options & Trade (FROnT) gestart. FROnT is een project binnen het Intelligent Energy Europe (IEE) programma van de Europese Commissie.

Hernieuwbare warmtetechnieken ontwikkelen zich en kunnen een belangrijke rol gaan spelen binnen de Europese energiemix. Dat levert economische en sociale voordelen op. Als de EU in 2020 voor 25 procent gebruikmaakt van hernieuwbare warmte, levert dit jaarlijks een besparing op van 21,8 miljard euro op de import van brandstoffen (ten opzichte van 2012).

FRoNT

Het doel van FROnT is de toepassing van duurzame warmte en koude te vergroten. Het project wil dit bereiken door de knelpunten en investeringskeuzes van eindgebruikers in kaart te brengen, inzicht te geven in de kosten van duurzame warmte en koude en kennis uit te wisselen over de effectiviteit van stimuleringsbeleid. Verder wil FROnT de concurrentiepositie van hernieuwbare warmte en koude verbeteren, zowel nationaal als Europees.

Nederland

RVO.nl is de Nederlandse partner in dit project. RVO-adviseurs Johannes van Steenis, Lex Bosselaar en Antoinette Walschot nemen deel aan het project. “Het belang van Nederland bij dit project is vooral te kijken naar stimuleringsinstrumenten voor duurzame warmte en koude. We kunnen ervaringen van andere landen gebruiken voor de verbetering van ons instrumentarium. Een tweede punt is dat we de ervaring vanuit de SDE+ kunnen uitdragen. Dit laatste helpt om draagvlak te krijgen in Europa voor onze aanpak”, zegt Bosselaar.

Stimulans

Voor de Nederlandse industrie die producten levert voor duurzame warmte en koude, wordt een stimulans verwacht omdat de markt kan groeien. De betrokkenheid van de Europese branches zorgt ervoor dat ook het belang van de industrie in het project geborgd is. Daarnaast is het voor het uitwerken van Nederlands beleid goed om inzicht te krijgen in de prijsniveaus van duurzame warmte in een aantal landen.

Reageer op dit artikel