nieuws

De 3 subsidieregelingen rond energie-innovatie

Geen categorie

De 3 subsidieregelingen rond energie-innovatie

De tweede ronde van subsidieregelingen voor de Topsector Energie is open. Het gaat onder meer om de Demonstratie energie-innovatie (DEI) en innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving (iDEEGO). Ook voor Hernieuwbare energieprojecten is nog voldoende budget beschikbaar. De drie regelingen op een rij.

Schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt, daar zet de Topsector Energie zich voor in. De subsidieregelingen ondersteunen combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie.

1. DEI

Eén van de regelingen die nu openstaan, is de DEI. Deze is geopend van 1 juli tot en met 27 oktober en heeft een beschikbaar subsidiebudget van 20 miljoen euro. De DEI-regeling is bedoeld voor investeringsprojecten die het stadium van een prototype voorbij zijn en voor het eerst in de markt worden toegepast, net voor (grootschalige) marktintroductie.

2. iDEEGO

Dit jaar is de iDEEGO-regeling nieuw. Dit is een combinatie van vijf programmalijnen: zonnestroomtechnologie (PV), compacte conversie en opslag van thermische energie, multifunctionele bouwdelen, energieregelsystemen en -diensten, en flexibele energie-infrastructuur. De regeling loopt van 1 juli tot en met 15 september en heeft een beschikbaar subsidiebudget van ruim 15 miljoen euro.

3. Hernieuwbare Energie

De Hernieuwbare Energie-regeling is dit jaar ook nieuw. Deze regeling richt zich op projecten die bijdragen aan het kosteneffectiever realiseren van de duurzame-energiedoelstelling van 16 procent in 2023. Deze regeling werkt op volgorde van indiening. Hiervoor kunnen nog tot en met 15 december aanvragen worden ingediend. Het beschikbare subsidiebudget is 50 miljoen euro.

Projectidee

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een van de regelingen? Laat dan eerst uw projectidee toetsen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vul daarvoor het projectideeformulier in.

Bron: Topsector Energie

Reageer op dit artikel