nieuws

‘Industrie kan restwarmte beter gebruiken voor eigen proces’

Geen categorie

‘Industrie kan restwarmte beter gebruiken voor eigen proces’

“De Nederlandse industrie kan veel energie besparen door restwarmte met warmtepompen op te waarderen tot proceswarmte. Dit is effectiever dan het grootschalig inzetten van industriële restwarmte voor het verwarmen van huizen”, vertelt Tjeerd Jongsma, directeur van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT).

In dit instituut werken bedrijven en kennisinstellingen samen voor innovaties in de procestechnologie. De directeur reageert hiermee op de brief die minister Kamp van Economische Zaken eerder naar de Tweede Kamer stuurde. Hierin geeft de minister als voorbeeld de aanleg van warmtenetten om de restwarmte van de industrie te kunnen inzetten voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Dit bespaart veel energie en verlaagt de CO2-uitstoot. De industriële restwarmte beter benutten, is ook iets wat de regering graag ziet. Zij wil de komende jaren stimuleren dat de huishoudens en bedrijven in Nederland minder gas en meer duurzame warmte en restwarmte gebruiken voor verwarming en verhitting.

Restwarmte

Volgens Jongsma ligt het voor de hand om de restwarmte eerst in de industrie zelf te benutten en daarna pas te gebruiken voor het verwarmen van huizen. “Als de industrie op grote schaal gebruik gaat maken van warmtepompen leidt dit sneller tot het bereiken van ons doel, namelijk het terugdringen van het aardgasgebruik en verminderen van de CO2-uitstoot, zonder dat we in fijnmazige en dure warmtenetten hoeven te investeren”, stelt Jongsma.

Lees het hele artikel op Ensoc.

Reageer op dit artikel