nieuws

Nieuwe tender regeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI)

Geen categorie

Nieuwe tender regeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI)

Met de DEI kunt u financiering krijgen voor demonstraties (investeringsprojecten) van producten, processen en of diensten. Het moet gaan om projecten waarin innovatieve technologieën worden toegepast die energie besparen of duurzame energie opwekken. Indienen kan tot 28 april 17.00 uur.

Een nieuw product wordt vaak als een risico gezien en acceptatie ervan is niet vanzelfsprekend. Met de DEI wil de overheid een etalage bieden voor energie-innovaties. Om daarmee voor bedrijven de sprong naar commercieel succes makkelijker te kunnen maken, nationaal en internationaal. De projecten moeten daarom voor zowel de partij die de technologie gaat toepassen als de partij die deze in de markt zet, significant verdienpotentieel bieden.

Demonstratie Energie-Innovatie

Hernieuwbare bronnen die in aanmerking komen zijn wind en zonne-energie, aerothermische (warmte in de omgevingslucht), hydrothermische (warmte in het oppervlaktewater), geothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas. Ook komen energiebesparende projecten in aanmerking.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseert u om uw projectidee eerst te laten beoordelen voordat u een aanvraagformulier invult en een projectplan opstelt. Dit omdat niet alle aanvragen in aanmerking komen voor subsidie. U kunt hiervoor online een projectformulier invullen. Ook kunt u een adviesgesprek met één van de adviseurs van RVO aanvragen door een e-mail te sturen aan het team Energie-Innovatie.

Energieakkoord

In het Energieakkoord werken de overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties aan duurzame groei. Door verschillende tenders uit te schrijven stimuleert het ministerie van Economische Zaken de privaat-publieke samenwerking voor onderzoek en ontwikkeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regelingen.

Reageer op dit artikel