nieuws

Stelling: ‘Het Energieakkoord laat veel kansen liggen’

Geen categorie

Stelling: ‘Het Energieakkoord laat veel kansen liggen’

‘Gesloten systemen zijn een uitstekend alternatief voor open wko-systemen’, luidde afgelopen maand de stelling. Bezoekers reageerden massaal, waarbij het overgrote deel – met 90 procent – aangaf ‘eens’ te zijn.

Opvallend, aangezien open systemen – zeker in de utiliteit – bijzonder populair zijn en in veel gevallen ‘de automatische eerste voorkeur’ lijken te hebben.

 

Energieakkoord

Iedere maand kunnen bezoekers van Vakblad Warmtepompen reageren op een wisselende en prikkelende stelling. Inmiddels vindt u op de website een nieuwe, waarbij het Energieakkoord centraal staat.

In dit akkoord hebben ruim veertig organisaties – waaronder vakbonden, overheid, werkgevers en milieuorganisaties – afspraken vastgelegd over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Vanuit de klimaatsector is wisselend gereageerd. Enerzijds lijkt het energieakkoord langetermijn-klimaatbeleid te borgen, anderzijds stellen critici dat het om een vlak compromis gaat, tussen partijen met uiteenlopende doelstellingen.

Geef uw mening!

De nieuwe stelling luidt daarom: ‘Het Energieakkoord laat veel kansen liggen’. Geef uw mening!

Reageer op dit artikel