nieuws

Bijeenkomsten STEP en FEH voor woningcorporaties

Geen categorie

Bijeenkomsten STEP en FEH voor woningcorporaties

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert nog dit jaar, samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, informatiebijeenkomsten voor woningcorporaties over de STEP-subsidie en de FEH-lening.

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en het Fonds energiebesparing huursector (FEH) bieden beide financiële ondersteuning bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in huurwoningen. Duurzame woningen zijn gezonder voor mensen, beter voor het milieu en ze kosten minder (schaarse) grondstoffen. Daarom stimuleert het ministerie van Binnenlandse Zaken energiebesparende maatregelen in woningen.

Uit de eerste resultaten blijkt dat bij 7% van de STEP-aanvragen onjuiste gegevens worden ingediend. Dat is jammer, want dit leidt tot afwijzingen die grote consequenties hebben. Wanneer de aanvraag namelijk wordt afgewezen, kunnen de opgevoerde woningen niet opnieuw ingediend worden.

Bijeenkomsten
De informatiebijeenkomsten vinden plaats in Drachten, Zwolle, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Tijdens de bijeenkomsten komt de inhoud van beide regelingen aan bod waarbij de criteria worden toegelicht. Ook wordt de aanvraagprocedure besproken. Verder is het mogelijk om persoonlijke adviesgesprekken aan te vragen.

Beide regelingen staan ook open voor andere verhuurders dan woningcorporaties. Volgend jaar zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ook voor hen informatiebijeenkomsten STEP en FEH organiseren.Voor meer informatie en aanmeldingen voor de gratis bijeenkomsten STEP en FEH: kijk op www.rvo.nl

Reageer op dit artikel