nieuws

EPG ‘Energieprestatie van gebouwen’ verdwijnt

Geen categorie

EPG ‘Energieprestatie van gebouwen’ verdwijnt

EN 7120, de Nederlandse norm voor energieprestatie van gebouwen, wordt in 2016 vervangen door Europese normen. NEN organiseert op 28 oktober een informatiebijeenkomst over de verstrekkende gevolgen van het verdwijnen van deze aanpassingen.

NEN 7120 is nu al gebaseerd op Europese normen. Die Energy Performance of Buildings (EPB) normen worden aangepast om beter aan te sluiten bij bijna energie-neutrale gebouwen. In overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt bekeken hoe dit in de bouwregelgeving wordt ingepast.

Valkuilen
De nieuwe Europese normen zijn realistischer en in zekere zin ook eenvoudiger. Maar een kleine verschuiving in een norm kan voor een producent, installateur of testlaboratorium grote gevolgen hebben. Voorbeelden zijn: een ongunstige tijdinterval in de norm, onrealistische forfaitaire waarden of andere benodigde gegevens dan in de CE-markering staat.

Programma
Voorafgaande aan de informatiebijeenkomst is er (voor degene die nog onbekend zijn met normalisatie) de mogelijkheid tot het volgen van een korte cursus. Tijdens de informatiebijeenkomst (aanvang 11.00 uur) wordt u bijgepraat over de stand van zaken betreffende de EPB normen. Deelnemers weten na afloop voldoende om de gevolgen voor zichzelf in te schatten en gericht commentaar te geven.

Doelgroep
Fabrikanten, adviseurs en onderzoekers van thermische isolatie, verwarming, koeling, ventilatie, gebouwbeheersing en/of energieprestatie, wordt aangeraden deel te nemen aan deze bijeenkomst. Nog beter is lid te worden van de commissie die het stemrecht heeft. Wie zich nu aansluit krijgt een fikse korting.

Programma en aanmelden
Bekijk het programma en meld je aan. Voor inhoudelijke informatie of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met ir. Annet van der Horn, standardization consultant, telefoon (015) 2 690 286 of e-mail bouweninstallatie@nen.nl.

Reageer op dit artikel