nieuws

WKO-tool uitgebreid met sterprojecten

Geen categorie

WKO-tool uitgebreid met sterprojecten

De WKO-tool biedt nu ook sterprojecten met succesvolle voorbeelden van warmte- koudeopslag (WKO) .

WKO is een bewezen duurzame en rendabele techniek om gebouwen te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. Sinds eind 2010  is de webapplicatie WKO Tool Nederlandbeschikbaar. Woningeigenaren en bouwprojectontwikkelaars kunnen hiermee een quickscan uitvoeren om de mogelijkheden te onderzoeken van warmte-koudeopslag voor elke willekeurige locatie in Nederland. De WKO-tool toont alle in Nederland geregistreerde WKO-systemen. Van deze systemen wordt de locatie getoond, en er wordt aangegeven of het om een open of een gesloten systeem gaat. Open systemen maken gebruik van de temperatuur van het grondwater. Gesloten systemen werken met vloeistoffen in ondergrondse buizen, zogenaamde warmtewisselaars.

Sterprojecten toegevoegd
Branchevereniging BodemenergieNL en andere organisaties deden enkele maanden geleden een oproep om succesvolle WKO-projecten te melden. Daaraan is ruimschoots gehoor gegeven. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) vindt het belangrijk dat er goede voorbeelden beschikbaar zijn van WKO-installaties op locaties waar dit goed werkt. Wie nu de ‘sterren’ op de kaart aanklikt, kan verhalen lezen van gebruikers en beheerders. Zo kan bijvoorbeeld het project van de AIVD in Zoetermeer als inspiratie dienen voor andere beheerders en gebruikers, omdat de WKO-installatie in dit gebouw al sinds 2007 naar tevredenheid draait.

Vanuit BodemenergieNL kwam ook het initiatief om een platform op te richten waar gebruikers van WKO met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Het Platform Bodemenergie is een centraal orgaan voor kennisdeling en uitwisseling van alle lopende en nieuwe onderzoeken op het gebied van bodemenergie.

Opdrachtgever
Het WKO-tool is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt op dit moment beheerd door Rijkswaterstaat. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kreeg opdracht om de sterprojecten te beschrijven en financierde de toevoeging ervan in de WKO-tool.

Meer over: WKO, waaronder de rol van warmtepompen.

Bron: | www.rvo.nl

Reageer op dit artikel