nieuws

Prestatie-indicatoren voor energie-efficiënte gebouwen supermarkt

Geen categorie

Prestatie-indicatoren voor energie-efficiënte gebouwen supermarkt

Het IEA Heat Pump Centre (HPC) is een internationale informatieservice voor bedrijven in de warmtepompenindustrie. geïnteresseerden kunnen participeren in projecten  om de nationale kennis over een bepaald onderwerp op internationaal niveau uit te wisselen en te vergroten. Projecten worden binnen het Heat Pump Programme (HPP)  Annexes genoemd. Tijdens de HPP Annex 44-vergadering zijn afspraken gemaakt over een formule voor de prestatie-indicatoren van energieverbruik van supermarketen.

De tweede IEA HPP Annex 44-vergadering van IEA HPC werd gehouden in Utrecht, met deelnemers uit Zweden en Nederland. De vergaderlocatie was verstrekt door RVO.nl. Het Zweedse team gaf een presentatie tijdens de vergadering van de Zweedse referentiegroep voor de Annex, die brancheorganisaties, supermarktketens, supermarkteigenaren, leveranciers en adviseurs bij elkaar brengt. Het Nederlandse team presenteerde een overzicht van de Nederlandse supermarktsector, inclusief mogelijke supermarktketens waaruit gegevens kunnen worden verzameld.

Een belangrijke keuze is gemaakt met betrekking tot de vorm van de centrale formule (om het energieverbruik van de supermarkt te vergelijken met de prestatie-indicatoren). Er wordt gestreefd een formule te ontwikkelen die het mogelijk maakt een flexibel aantal prestatie-indicatoren op te nemen plus een schatting van de nauwkeurigheid (voor de berekende energieverbruik) voor elke set van prestatie-indicatoren die kunnen worden gekozen . Op deze wijze is het mogelijk om nauwkeurige resultaten te verkrijgen wanneer veel indicatoren bekend zijn, en toch een schatting te krijgen – zij het minder nauwkeurig – wanneer slechts enkele indicatoren beschikbaar zijn.

De volgende Annex-bijeenkomst  wordt gehouden naast de International Conference on Sustainability & the Cold Chain (ICCC 2014 , 24-25 juni , Londen). Tegen die tijd verwacht men dat deelname uitgebreid wordt met Noorwegen, naast de huidige deelname van Zweden en Nederland. Annex 44 staat nog open voor extra deelnemers.

Reageer op dit artikel