nieuws

Hogere bestemming voor laagwaardige restwarmte

Geen categorie

Hogere bestemming voor laagwaardige restwarmte

Steeds meer bedrijven vinden nieuwe bestemmingen voor eigen restwarmte. Kunststofleidingproducent Wavin onderzocht de mogelijkheden voor warmte-uitwisseling bij lage(re) temperaturen. Op het Wavin-terrein zitten zeven kunststofbedrijven. Bij hun productietechnieken komt veel (rest)warmte vrij, die Wavin ’s zomers via een collectief Warmte Koude Opslag-systeem in de grond opslaat. In de winter wordt restwarmte weggekoeld met grondwater. Zonde, vond Wavin.

Vlekkenplan
Samen met RVO.nl voerde adviesbureau KWA bij Wavin een onderzoek uit naar laagwaardige restwarmte uit. Een vlekkenplan liet zien hoe energievraag en –aanbod zijn verdeeld, vertelt KWA-adviseur Fons Heuven. „Eerst bekijk je waar bedrijven intern hun warmte kunnen benutten, daarna of ze onderling warmte kunnen uitwisselen – direct, of via het collectieve WKO-systeem.”

Terugverdientijd
De terugverdientijd van veel opties bleek acht tot tien jaar, en voor het aanpassen van verwarmingsinstallaties is een flinke investering nodig. Heuven: „Restwarmteopslag via het centrale systeem kwam als meest interessant naar voren. Maar dit wordt pas aantrekkelijk wanneer bestaande installaties aan vervanging toe zijn. Dan telt alleen de meerinvestering in lage temperatuuraanpassingen en daalt de terugverdientijd naar drie tot vier jaar.”

Kansrijk
Dat het onderzoek uitwijst dat uitwisseling van laagwaardige restwarmte kansrijk is, heeft RVO.nl-adviseur Willem de Vries verrast. „Ik had nog nooit restwarmte-uitwisseling onder de 40 graden gezien. Ik dacht dat het nog een brug te ver zou zijn.” Dat het gaat om een bestaande locatie lijkt hem een voordeel. “Het Wavin-terrein heeft al een collectief met gemeenschappelijke belangen. Voor andere locaties met een centraal opslagsysteem zie ik veel kansen.

Voorgesorteerd
Hoewel nog niet duidelijk is wanneer het moment van vervanging aanbreekt, is locatiemanager Thom Cremer blij dat er al een plan ligt. „Als een installatie het begeeft, heeft een bedrijf geen tijd om lang na te denken. Het moment suprême moet nog komen, maar we zijn wel alvast voorgesorteerd.”

Reageer op dit artikel