nieuws

EHPA: “Tevredenheid over compromis rond F-gassenverordening”

Geen categorie

EHPA: “Tevredenheid over compromis rond F-gassenverordening”

Tijdens de vierde ‘trialoog’ over de nieuwe F-gassenverordening hebben het Europees Parlement, de Commissie en de Raad gisteren een compromis gesloten. Daarbij zijn de drie onderhandelingspartners onder andere overeengekomen dat het F-gasgebruik in de EU moet worden gereduceerd tot 21 procent in 2030. De European Heat Pump Association is redelijk tevreden met de uitkomst van het overleg.

Daarmee is de wens vanuit het Europees Parlement om tot een sterkere reductie te komen (Bas Eickhout pleitte namens het Parlement voor een reductie tot 16 procent in 2030) van tafel. Vanaf 2020 (in plaats van het eerder voorgestelde 2017) zal een service ban van kracht zijn met betrekking tot koudemiddelen met een GWP hoger dan 2500. Dit betekent dat oude apparatuur vanaf die datum niet meer mag worden onderhouden als er F-gassen in worden gebruikt met een zeer hoog broeikas-potentieel.
Daarnaast zijn de partijen overeengekomen dat in een aantal specifieke sectoren vanaf 2020 een ban op het gebruik van F-gassen in nieuwe apparatuur van toepassing is. Het gaat daarbij om commerciële koelapparatuur met een vermogen van 40 kW of meer (uitgezonderd cascadesystemen met een primair koudemiddel met een GWP lager dan 1500) en om hermetisch gesloten airco-systemen. Daarnaast komt er vanaf 2022 een F-gas-ban voor kleine split-aircosystemen (uitgezonderd koudemiddelen met een GWP lager dan 750).
De door het Parlement voorgestelde pre-chargeban is van de baan en heeft plaatsgemaakt voor een tracking-systeem dat toezicht houdt op de import van F-gasgevulde systemen. Thomas Nowak (Secretaris-generaal van de of EHPA): “We zijn tevreden over het compromis dat tijdens de laatste trialoog is gesloten. Het biedt rechtszekerheid aan de warmtepompindustrie, die zich nu kan richten op haar bijdrage aan het realiseren van de afgesproken phase-down.”
De overeenkomst moet nog worden vastgelegd door Europese diplomaten en vervolgens door het Europees Parlement en de Europese ministers worden bekrachtigd. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 gebeuren.

Reageer op dit artikel