nieuws

EHPA: “blij met compromis over F-gassen”

Geen categorie

EHPA: “blij met compromis over F-gassen”

Tijdens de vierde ‘trialoog’ over de nieuwe F-gassenverordening hebben het Europees Parlement, de Commissie en de Raad gisteren een compromis gesloten. Daarbij zijn de drie onderhandelingspartners onder andere overeengekomen dat de reductie (‘phase-down’) van het F-gasgebruik in 2030 moet zijn teruggeschroefd tot 21 procent.

Daarmee is de wens vanuit het Europees Parlement om tot een sterkere reductie te komen (Bas Eickhout pleitte namens het Parlement voor een reductie tot 16 procent in 2030) van tafel. Vanaf 2020 (in plaats van het eerder voorgestelde 2017) zal een service ban van kracht zijn met betrekking tot koudemiddelen met een GWP van meer dan 2500. Dit betekent dat oude apparatuur vanaf die datum niet meer mag worden onderhouden als er F-gassen in worden gebruikt met een zeer hoog broeikas-potentieel.
Daarnaast zijn de partijen overeengekomen dat in een aantal specifieke sectoren vanaf 2020 een ban op het gebruik van F-gas in nieuwe apparatuur van toepassing is. Het gaat daarbij om commerciële koelapparatuur met een capaciteit groter dan 40 kW (uitgezonderd cascadesystemen met een primair koudemiddel met een GWP lager dan 1500) en om hermetisch gesloten airco-systemen. Daarnaast komt er vanaf 2022 een F-gas-ban voor kleine split-aircosystemen (uitgezonderd koudemiddelen met een GWP lager dan 750).
De door het Parlement voorgestelde pre-chargeban is van de baan en heeft plaatsgemaakt voor een tracking-systeem dat toezicht houdt op de import van F-gasgevulde systemen.
Volgens de European Heat Pump Association is een phase-down met 79 procent sterk genoeg als maatregel en zijn genoemde ‘ sectorale bans’ niet nodig om de beoogde klimaatdoelstellingen te halen.
Thomas Nowak (Secretary General van de EHPA): “We zijn blij met het compromis dat is gesloten. Het zorgt voor rechtszekerheid voor de warmtepompindustrie, die nu kan investeren in zijn bijdrage aan de phase-down.
De overeenkomst die nu is gesloten moet nog worden vastgelegd door Europese diplomaten en vervolgens door het Europees Parlement en de Europese ministers worden bekrachtigd. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 gebeuren.

Reageer op dit artikel