nieuws

Herziening van normen voor toepassing koudemiddelen in koelinstallaties en warmtepompen

Geen categorie

NEN heeft NPR 7600 en NPR 7601 ter commentaar geplaatst. NPR 7600 wordt herzien vanwege nieuwe technologie en inzichten. NPR 7601 is een nieuwe richtlijn en wordt na de commentaarronde definitief. NEN roept belanghebbenden op om commentaar in te dienen. De normen zijn in te zien op www.normontwerpen.nen.nl. Commentaar indienen is mogelijk tot 1 januari 2013.

Het gebruik van natuurlijke koolwaterstoffen en kooldioxide (CO2 of R744) heeft vanuit het oogpunt van milieu grote voordelen boven de synthetische alternatieven (merendeels HFK’s en mengsels hiervan). NPR 7600 en NPR 7601 hebben als doel de toepassing van deze natuurlijke koudemiddelen te stimuleren, met inachtneming van de veiligheidsaspecten voor het gebruik hiervan. De praktijkrichtlijnen zijn bedoeld om de mogelijke risico’s ten aanzien van personen en materiaal in de gebruiksfase tot een verantwoord niveau te minimaliseren.

Veiligheidsaspecten

NPR 7600 ‘Toepassing van koolwaterstoffen als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen’ concentreert zich op de gevaren die kunnen ontstaan door het ongewenst, kortstondig, vrijkomen van het koudemiddel in de operationele fase. Het gaat hier met name om brand en explosie. NPR 7601 ‘Toepassing van koolstofdioxide als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen’ richt zich ook op de gevaren die kunnen ontstaan door het ongewenst, kortstondig, vrijkomen van het koudemiddel in de operationele fase. In dit geval gaat het met name om het gevaar van verstikking van personen en dieren. De aangegeven maatregelen hebben ook betrekking op het voorkomen, en het beperken van de gevolgen van chronische lekkage. Het lekdicht zijn van de installatie is hierbij het sleutelwoord.

Bron: www.installatietechniek.nl

Reageer op dit artikel