nieuws

Congres: Leren van recente warmtepompprojecten

Geen categorie

Op 28 november organiseert het NPW (Nederlands Platform Warmtepompen) haar jaarlijkse najaarscongres dat dit keer in Etten-Leur zal plaatsvinden.

Etten-Leur is medio dit jaar uitgeroepen tot ‘Europese warmtepompstad van het jaar 2012’. Dat zoiets niet zomaar is gebeurd mag duidelijk zijn. Er is in Nederland de afgelopen jaren het nodige gebeurd als het gaat om de toepassing van warmtepompen. Met name de wijk Schoenmakershoek in Etten-Leur is hier een goed voorbeeld van. Hier zijn in ca. vijftien jaar ruim 1000 woningen gerealiseerd met een warmtepompsysteem. Daarnaast staan er voor de komende jaren nog zo’n 500 woningen gepland die ook van een warmtepompsysteem zullen worden voorzien. Veel partijen hebben zich ingespannen om te komen tot een duurzame wijk met goede, comfortabele woningen waaraan de warmtepomp een belangrijke bijdrage levert.

Wat waren de uitgangspunten om tot dit resultaat te kunnen komen, waarom is het gelukt op grote schaal tot warmtepompsystemen te komen, wat ging er wel eens mis maar ook waarom ging het in veel gevallen ook heel goed? Wat waren de randvoorwaarden, hoe werden deze vertaald naar het ontwerp en hoe zag de uitvoering er uiteindelijk uit. Maar last but not least, wat zijn uiteindelijk de bewonerservaringen? Dit alles komt uitgebreid op dit warmtepompcongres aan de orde. Leren van het verleden en daar voor de toekomst je voordeel mee doen, dat is wat dit congres “Lessons learned’ de deelnemers aan wil bieden. De ontvangst is vanaf 12:00 uur met een inlooplunch, het officiële programma start om ca. 13:00 uur.

Het definitieve programma volgt zo spoedig mogelijk, inschrijven voor het congres kan reeds via het aanmeldingsformulier op de website

Reageer op dit artikel