nieuws

Deadline voor nieuwe voorstellen Energielijst 2013 nadert

Geen categorie

Innovatieve en energie-efficiënte bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, komen in aanmerking voor de Energie InvesteringsAftrek (EIA). Agentschap NL past deze lijst jaarlijks aan. Tot 1 september 2012 kunnen ondernemers nieuwe voorstellen indienen voor de Energielijst 2013.

De Energielijst is een overzicht van alle energiezuinige bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Energie InvesteringsAftrek (EIA). Voorbeelden zijn energiezuinige koeling, energiezuinige verlichting of warmtepompen. De lijst bevat een omschrijving van het type middel en van de eisen aan de energiezuinigheid. De EIA is een generieke regeling. Alle middelen die aan de gestelde rendementseisen voldoen, komen ervoor in aanmerking.

Belastingvoordeel

Met de EIA kunnen ondernemers 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van hun fiscale winst. Gemiddeld gaat het om een netto belastingvoordeel van ongeveer 10%.

Jaarlijkse aanpassing Energielijst

Ieder jaar heeft het bedrijfsleven de mogelijkheid om nieuwe energie-efficiënte bedrijfsmiddelen toe te voegen aan de Energielijst. Ook is het mogelijk een verzoek in te dienen om (een omschrijving van) een middel op de lijst aan te passen. Vorig jaar zijn circa zestig voorstellen ingediend. In de meeste gevallen ging het om (kleine) aanpassingen van bestaande middelen. Nieuw op de Energielijst waren energiezuinige koeling voor bestaande datacenters en een verbetering van de energieprestatie van bestaande liften.

Meer informatie

In de brochure Energie en bedrijven – energielijst 2012 van de EIA leest u welke gegevens Agentschap NL nodig heeft om een voorstel te behandelen. Tot 1 september kunt u voorstellen voor de Energielijst 2013 mailen aan eia@agentschapnl.nl. Gebruik hiervoor het voorstelformulier Energielijst 2013.

Reageer op dit artikel