nieuws

Innovatiemiddag NVOE & Warmtenetwerk: ‘Kansen voor de toekomst’

Geen categorie

Op 10 mei 2012 organiseert de NVOE in samenwerking met Warmtenetwerk een ‘Innovatiemiddag WKO’ in de Passenger Terminal Amsterdam.
Naast de leden van NVOE en Warmtenetwerk is deze interessante middag vooral óók bedoeld voor een ieder die zicht wil krijgen op de kansen en mogelijkheden die bodemenergie en warmtenetwerken te bieden hebben.

Het centrale thema is ‘Kansen voor de toekomst met bodemenergie & warmtenetwerken’. De kansen om de komende jaren tot verdergaande energiebesparing te komen richten zich vooral op de inzet van duurzame systemen in de gebouwde omgeving. Met name voor bodemenergiesystemen en warmtenetwerken liggen daar de nodige kansen en uitdagingen. De vraag hierbij is, wat zijn dan die kansen en hoe gaan we daarmee om?

Programma

Tijdens de Innovatiemiddag op 10 mei 2012 zal aan de hand van een vijftal inleidingen de kansen voor een integrale aanpak van bodemenergie en warmtenetwerken nader worden belicht.

– Mike Woning van Deltares zal u informeren over de kansen voor bodemenergie en warmtenetwerken. Die moeten ondermeer gezocht worden in de richting van de kansrijke concepten die een integrale systeemaanpak van bodemenergie en warmtenetwerken te bieden hebben.

-Klaas de Jong van Warmtenetwerk zal aansluitend nader ingaan op de symbiose van bodemenergie en stadswarmte. Hierbij zal hij ingaan op het feit dat stadswarmte en WKO niet hoeven te concurreren maar heel goed samen kunnen gaan. Er zijn speciale warmtepompen die door warmte worden aangedreven in plaats van elektriciteit. Daarmee kan de energiebalans gunstiger worden en kan de WKO met kleinere bronnen werken.

– De heren Martin Bloemendal en Harry de Brauw van Tauw zullen u laten zien dat er andere optie is, namelijk het inzetten van Riothermie voor de energiebalans. Rioolwater is warmer dan bodemwater; je kunt er met een warmtepomp warmte uit winnen maar rioolwater is ook een effectieve oplossing om de energiebalans van een WKO te corrigeren als er meer warmte dan koude nodig is zoals in de woningbouw.

– Liesbeth Wiersma van DeSaH zal aan de hand van een recent project duidelijk maken dat bodemenergie (WKO) en decentrale waterzuivering goed samengaan. In de wijk Noorderhoek in Sneek zijn 230 woningen aangesloten op een warmte- en koudenet met WKO. De huizen hebben ook een dubbel rioolsysteem met een decentrale waterzuivering, die biogas en kunstmest levert. De integratie van energie met afvalwater en waterbesparing is een belangrijke ontwikkeling naar een duurzame toekomst.

– Arie Huisman van DWA zal een actuele vraag behandelen die steeds vaker naar voren komt. Namelijk of opslag van warmte in WKO op hogere temperaturen mogelijk is. De milieuvergunning voor een WKO begrenst de opslagtemperatuur voor warmte. Als er restwarmte op hogere temperatuur beschikbaar is, zou directe opslag veel beter zijn. Bij de nieuwbouw van het NIOO in Wageningen is nu opslag op hogere temperatuur toegepast. Wat is daar voor nodig en wat levert het op? De kansen en mogelijkheden van dit actuele onderwerp zal hij nader toelichten.

De bijeenkomst staat onder leiding van dagvoorzitter Jelte Klokman, hoofd planadvies en vergunningen bij Waternet.
Het officiële programma zal worden afgesloten met een plenaire discussie onder leiding van de dagvoorzitter met aansluitend een netwerkborrel.
Inschrijven voor deze innovatiemiddag kan via de NVOE website: www.nvoe.nl

Reageer op dit artikel