nieuws

650 nieuwbouwwoningen in Hardinxveld-Giessendam krijgen warmtepomp

Geen categorie

De gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat samenwerken met BAM Techniek – Energy Systems om een duurzame energievoorziening voor de nieuwe woonwijk De Blauwe Zoom in Hardinxveld-Giessendam te ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Vertegenwoordigers van de gemeente en van BAM Techniek – Energy Systems tekenen hiervoor binnenkort een overeenkomst.

In de komende jaren zullen ongeveer 650 woningen verrijzen in het plangebied De Blauwe Zoom. Deze woningen worden op duurzame wijze verwarmd en gekoeld. BAM Techniek realiseert hiervoor een systeem waarbij elke woning is voorzien van een energiezuinige warmtepomp, die is gekoppeld aan bodembronnen. Dit maakt een gasgestookte cv-ketel overbodig. Er wordt één informatiepunt ingesteld waar toekomstige bewoners van De Blauwe Zoom terecht kunnen met al hun vragen over de aanleg en het gebruik van de energievoorziening.

BAM Techniek – Energy Systems exploiteert dit systeem voor duurzame energievoorziening gedurende een periode van veertig jaar. De exploitatieperiode gaat in zodra de eerste woning in het project is opgeleverd. De totale omzet voor BAM Techniek – Energy Systems over de realisatie- en exploitatieperiode bedraagt circa € 36 miljoen.

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft de ambitie om bij de ontwikkeling van De Blauwe Zoom een aanmerkelijke reductie van de uitstoot van CO2 te bereiken. Zo zal de Energieprestatie op Locatie (EPL) na realisatie van het project minimaal uitkomen op 7,2 en wordt een reductie op de CO2- uitstoot gerealiseerd van circa veertig procent. EPL is een maat voor de CO2-emissie als gevolg van het energiegebruik in een woonwijk. Bij het maximaal te behalen cijfer 10 is een wijk CO2-neutraal. BAM Techniek – Energy Systems draagt gedurende de gehele exploitatieperiode de zorg en plicht om de milieuprestatie te borgen. BAM Techniek zal tijdens de realisatie van de woonwijk tevens adviseren over mogelijkheden verdergaande duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

De ondertekening van de overeenkomst voor een duurzame energievoorziening is weer een stap in de realisatie van de woonwijk De Blauw Zoom. Wanneer de procedure voorspoedig verloopt, kunnen de eerste woningen met warmte- en koudeopslag in de tweede helft van 2013 verrijzen.

Reageer op dit artikel