nieuws

Inwerkingtreding wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen uitgesteld

Geen categorie

Het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen zou op 1 juli 2012 in werking treden. Om verschillende redenen blijkt dit niet mogelijk en is de inwerkingtreding uitgesteld, zo meldt Agentschap NL.

Oorzaken van het uitstel zijn de uit de inspraakprocedure door 11 organisaties ingediende zienswijzen en twee moties uit het VSO Bodemenergiesystemen van 5 oktober 2011. Hieruit zijn een aantal ingewikkelde beleidsmatige vraagpunten naar voren gekomen. De voorbereiding van de procedure via de Afdeling van de Raad van State duurt hierdoor langer dan gepland. Daardoor is het twijfelachtig of deze procedure op tijd kan worden afgerond. Daarnaast wordt verkend of de registratie van bodemenergiesystemen via het Landelijk Grondwater Register (LGR) kan lopen. Met de aanpassing van dit register is meer dan een half jaar gemoeid. Door deze combinatie van deze ontwikkelingen was uitstel onontkoombaar.

De nieuwe invoeringsdatum garandeert dat het besluit tijdig in de digitale loketten voor de meldingen en de vergunningaanvragen (Activiteiten Internet Module en Omgevings Loket Online) kan worden opgenomen. Dit betekent echter wel een half jaar uitstel, tot 1 januari 2013.

Reageer op dit artikel