nieuws

ChristenUnie vraagt aandacht voor decentrale energie-opwekking

Geen categorie

ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman vindt dat het kabinetsbeleid zich meer moet richten op lokale projecten met duurzame energie, zoals projecten in de glastuinbouw met (bio-)WKK, aardwarmte en warmte-/koudeopslag.

Dat zei zij gisteren na afloop van het Kamerdebat over het energiebeleid van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. “Het kabinet staart zich blind op de grote energiecentrales. Lokale energieprojecten zijn juist goed voor de Nederlandse bedrijvigheid en zorgen voor hernieuwbare energie. Het is daarom van groot belang dat de minister meer aandacht heeft voor lokale projecten”, aldus Wiegman.

Volgens het Kamerlid liggen juist in de tuinbouw enorm veel mogelijkheden op het gebied van duurzame-energieproductie. WKK beschouwt ze, ondanks het gebruik van aardgas, nog altijd als vele malen duurzamer dan kolencentrales die hun restwarmte op zee lozen. Verhagen moet volgens haar ook meer focussen op de projecten uit het programma Kas als Energiebron.

Biovergisters

Daarnaast vindt de ChristenUnie dat de minister de subsidieregeling SDE+ moet aanpassen zodat telers al in de eerste fase kans maken op subsidie voor biovergisters. In het huidige voorstel is dat pas vanaf de derde fase het geval.

Op 5 december debatteert de Tweede Kamer verder over Verhagens energiebeleid.

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij

Reageer op dit artikel