nieuws

Duurzame renovatie voormalig ABN-Amro kantoor

Geen categorie

Het Triodos Vastgoedfonds gaat een voormalig kantoor van ABN Amro in Groningen omvormen tot een energiezuinig gebouw. De toekomstige huurder van het pand, Gasterra, zal niet geconfronteerde worden met een huurverhoging. Triodos profiteert van de renovatie doordat het verschil in kosten voor het energieverbruik de eerste tien jaar naar het fonds overgemaakt wordt.

Triodos Vastgoedfonds heeft het gebouw met energielabel G aangekocht om het duurzaam te renoveren. Het doel is dat het gebouw na verbouwing het energielabel A+ krijgt. Triodos Vastgoedfonds gebruikt de toekomstige ‘winst’ die voortvloeit uit de energiebesparingen als gevolg van de renovatie voor het financieren van die renovatie. Dit green lease-concept draagt niet alleen bij aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot, maar geeft ook een antwoord op de problematiek rondom aanhoudende leegstand van kantoren.

Verduurzaming

Het potentieel van deze benadering is groot. Bij het duurzaam verbouwen van alle kantoorpanden in Nederland met energielabel G naar een energielabel A+, kan 600.000 ton CO2 bespaard worden. De beoogde verduurzaming van het gebouw wordt bereikt door het toepassen van warmte-koudeopslag, lage temperatuurverwarming en daglichtafhankelijke energiezuinige verlichting. De renovatie moet leiden tot een A+ energielabel en een groenverklaring van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het pand wordt naar verwachting begin 2013 opgeleverd en per direct betrokken door GasTerra.

Reageer op dit artikel