nieuws

Aandeel duurzame energie daalt

Geen categorie

 

Aandeel duurzame energie daalt

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik daalde van 4,2 procent in 2009 naar 3,8 procent in 2010. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Dit wordt veroorzaakt doordat het totale energieverbruik is gestegen, maar het verbruik van biobrandstoffen voor het wegverkeer is gedaald.
 
Het totale energieverbruik steeg in 2010 met 7 procent ten opzichte van 2009. Niet eerder werd in Nederland in één jaar tijd zoveel energie verbruikt. Maar er werd dus minder hernieuwbare energie gebruikt waardoor het aandeel daarvan in het totale verbruik afnam. De stijging van het totale energieverbruik is toe te schrijven aan de koude winter in 2010 en aan het economisch herstel. Het verbruik van hernieuwbare energie wordt slechts beperkt beïnvloed door deze twee factoren.
Reageer op dit artikel