nieuws

Grote groene bedrijven willen 4 Green Deals afsluiten met kabinet

Geen categorie

Achttien CEO’s van grote Nederlandse bedrijven vragen minister Maxime Verhagen van Economische Zaken onder andere om een voorfinancieringsfonds van 5 miljard in te stellen. Daarmee kan energiebesparing en verduurzaming in de gebouwde omgeving worden gerealiseerd. Ook 3 andere Green Deals willen de bedrijven sluiten met Verhagen.

Het gaat om Green Deals voor de gebouwde omgeving, industrie, energie- en mobiliteitsector. De bedrijven, verenigd met nog zo’n 80 bedrijven in De Groene Zaak, zijn bereid om risicodragend te investeren in duurzaam vastgoed, mobiliteit of een efficiëntere industrie. Ze verwachten van de minister dan wel een regierol om de investeringen te laten renderen.

Het regeerakkoord vermeldt uitdrukkelijk een Green Deal met het bedrijfsleven op het gebied van energie. Met hun voorstel gaan de bedrijven, waaronder Eneco, OVG projectontwikkeling, Vodafone en AthlonCar Lease, op de uitnodiging in. De bedrijven zijn niet uit op extra subsidies, maar willen dat de overheid alle mogelijkheden uit de kast haalt om de overgang naar een duurzame economie te versnellen. De overheid kan bijvoorbeeld een voorfinancieringfonds instellen voor onder andere energiebesparing in de industrie of in gebouwen. Dan kunnen bedrijven gemakkelijker kapitaal verwerven voor hun investeringen.

Roger van Boxtel, voorzitter van ondernemersvereniging De Groene Zaak: ‘Het is duidelijk dat de overheid deze transitie naar een duurzame economie niet alleen kan maken. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de noodzakelijke investeringen op ons. De Green Deal van Verhagen moet dan wel een gelijk speelveld voor alle bedrijven bieden.’

Daarnaast kan de overheid een duurzame economie versneld dichterbij brengen met verplichte energienormen voor woningen en kantoren, een nationaal akkoord over CO2-afvang en –opslag voor kolencentrales en een belastingvrijstelling voor het zelf opwekken van wind- of zonne-energie. Via de belastingen kan de overheid zuinige auto’s stimuleren evenals thuiswerken en slimme leasecontracten. En tot slot kan de overheid haar rol als ‘koopkrachtige klant’ beter benuttenvia het duurzaam inkopen programma

Reageer op dit artikel