nieuws

Bouwpartners: “Meer hypotheekruimte voor energiezuinige woningen”

Geen categorie

Ruimere hypotheekverlening moet toekomstige eigenaren van zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen over streep trekken. Dat voorstel hebben de LenteAkkoord-partners (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB) gedaan in een brief aan Minister De Jager.

De bouwpartnerrs zeggen dat veel consumenten – mede door de economische crisis – op dit moment zeer terughoudend zijn om huizen te kopen die zeer energiezuinig. Deze zijn namelijk een stuk duurder, volgens de bouwpartners tussen 20.000 en 40.000 euro per woning duurder. De bouwpartners zeggen ook dat voor hypotheekverstrekkers energiezuinigheid op dit moment helaas geen doorslaggevend aspect lijkt te zijn bij de vaststelling van de hypotheekruimte. Dit ondanks het feit dat de totale woonlasten bij energiezuinige woningen veel lager zullen uitpakken.

Om te voorkomen dat geinteresseerden in nieuwbouw vanwege de hoge kosten afhaken, bepleiten de marktpartijen van het LenteAkkoord een verruiming van het toetskader hypothecaire kredietverlening voor energiezuinige nieuwbouwwoningen.
Ze stellen aan de Autoriteit Financiële Marken (AFM) voor om het huidige toetsingskader van 4,5 maal het inkomen voor alle woningen te verruimen naar tenminste 5,2 maal het bruto jaarinkomen.

Ze refereren daarbij aan een studie van het NIBUD uit 2007 ‘Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen’. “Uit deze studie blijkt dat energiezuinige woningen (waartoe dus nieuwbouwwoningen behoren) gemiddeld € 90 per maand minder energielasten met zich mee brengen dan een gemiddelde woning in de bestaande voorraad (label C). Op jaarbasis betekent dit voor de kopers van een energiezuinig nieuwbouwhuis een gemiddeld financieel voordeel van 12 x € 90 = € 1.080. Bij een hypotheekrente van 5% en een fiscale aftrekbaarheid van 35% impliceert dit dat de koper uitgaande van dezelfde woonlasten, ruim € 32.000 meer financieringsruimte zou moeten hebben.”

Bron: Bouwend Nederland

Reageer op dit artikel