nieuws

NUON levert stadswarmte Rotterdam

Geen categorie

Vijf Rotterdamse woningbouwcorporaties en energiebedrijf Nuon en hebben een raamovereenkomst gesloten voor de levering van stadswarmte aan woningen in Rotterdam-Zuid. De raamovereenkomst gaat de basis vormen voor de samenwerking tussen de Rotterdamse woningcorporaties en Nuon.

De energieleverancier wil op deze plek de komende jaren 25.000 woningen aansluiten op restwarmte uit de omliggende industrie.
Woningbouwcorporaties Com.wonen, Patrimoniums Woningstichting, Vestia Groep, Woonbron en Woonstad Rotterdam ondertekenen ieder afzonderlijk met Nuon de Raamovereenkomst Industriewarmtelevering Rotterdam-Zuid. Het gebruik van industriële restwarmte voor de verwarming van woningen levert een CO2-reductie op van ruim 50% ten opzichte van warmte die met individuele gasketels wordt opgewekt. Het levert een substantiële bijdrage om de CO2-reductiedoelstellingen van de woningcorporaties en de gemeente Rotterdam te behalen.
De warmte is afkomstig van de afvalverbrandingsinstallatie AVR in Rozenburg. Nuon koopt deze restwarmte in van het in juli dit jaar heropgerichte Warmtebedrijf, dat het warmtetransportnet aanlegt. Nuon zorgt voor de aanleg van het warmtedistributienet in de wijk, de aansluiting van de eindgebruikers op het warmtenet en de levering van restwarmte aan deze woningen en bedrijven in o.a. de deelgemeenten Charlois, Feijenoord en IJsselmonde. De restwarmtelevering gaat in 2013 van start. Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van tijdelijke warmtecentrales.

Reageer op dit artikel