nieuws

Eigen Huis eist helderheid energiesubsidies

Geen categorie

Vereniging Eigen Huis (VEH) wil van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken snel duidelijkheid over het voortbestaan van subsidies voor het energiezuiniger maken van de eigen woning. VEH vindt dat het stimuleringsbeleid van de overheid van wel heel korte duur is als energieregelingen na ruim een jaar alweer ophouden te bestaan.

In een brief aan de minister, die sinds het nieuwe kabinet verantwoordelijk is voor energiebesparing in gebouwen, benadrukt de vereniging het belang van consistent beleid op dit gebied. “Als de beslissing over het voortbestaan van energieregelingen nog langer wordt uitgesteld ontstaat er een hiaat tussen oude en nieuwe regelingen, waardoor het opgebouwde enthousiasme voor energiebesparing terugvalt”, vindt de Vereniging Eigen Huis, die de minister oproept dit niet te laten gebeuren.
Medio 2009 zijn diverse landelijke regelingen geïntroduceerd om mensen aan te zetten tot energiebesparing in hun eigen huis. Sinds het begin van dit jaar is er sprake van het verlengen van de regelingen en is er budget gereserveerd voor besparingsprogramma’s als ´Meer met Minder´ in 2011. Maar op dit moment is er over dat voortbestaan nog steeds geen enkele duidelijkheid.

In januari 2011 start Vereniging Eigen Huis een grote landelijke campagne om energiebesparing in de eigen woning te stimuleren. Deze campagne is deels door de overheid geïnitieerd en gefinancierd. “Het zou op zijn minst vreemd zijn als diezelfde overheid tegelijkertijd alle stimuleringsregelingen op dit gebied voor consumenten afschaft”, aldus VEH.

Eigenwoningbezitters plannen het financieren en uitvoeren van energiebesparende maatregelen lang van tevoren. Aan het hap-snap beleid van de overheid kan de energiebewuste consument geen enkele zekerheid ontlenen, laat staan dat hij een planning kan maken voor maatregelen zoals isolatie en dubbel glas

Reageer op dit artikel