nieuws

Nieuwe regels moeten afrekenen met “Complete chaos in de ondergrond”

Geen categorie

De brancheorganisatie voor bodemenergie, NVOE, is blij met de regelgeving die in 2011 van kracht wordt ten aanzien van bronsystemen. Het betekent hopelijk een einde aan de huidige ‘chaos in de ondergrond’.

De NVOE maakt zich met name zorgen om de kwaliteit van ondiepe systemen. Voorzitter Guido Bakema: “Ik zet vraagtekens bij de regeneratie van die systemen. Ik stel vragen bij de snelheid van afkoelen in de winter waardoor de COP van de warmtepomp snel daalt.”
Overigens is NVOE ook niet gerust op de kwaliteit van de systemen met diepe geboorde lussen. “Want er wordt beknibbeld op de kosten. Je ziet nu dat onder druk van concurrentie dat warmtepompsystemen met heel weinig lussen uitgerust worden. We zijn bang dat in de toekomst er allerlei warmtepompen komen waarbij de elektriciteitsrekening gigantisch hoog gaat worden omdat de bodem snel uitgeput wordt. NVOE heeft nu de hoop gevestigd op wetgeving en verplichte certificering. Vanaf 1 januari 2011 komt er een certificering voor mechanische boorbedrijven. Bovendien komt er een meldingsplicht voor alle systemen die warmte of koude aan de bodem onttrekken. “Dat betekent dat al die systeem onder een wettelijk kader gaan vallen, ook die ingegraven systemen.” De wetgeving –via een zogenaamde AMvB- wordt waarschijnlijk medio 2011 van kracht. Door de meldingsplicht voor alle vormen van warmte/koude-opslag moet de kwaliteit van bronsystemen worden gewaarborgd. “Zonder regelgeving wordt het een complete chaos in de ondergrond. We zijn heel blij dat het gereguleerd gaat worden. Er volgt nu al een heel rare strijd van wie de warmte of koude in de ondergrond is. Aan de voorkant wordt dan goed gekeken of systemen elkaar niet beïnvloeden. Die toetsing ontbreekt op dit moment compleet.”
De toetsing gaat waarschijnlijk plaatsvinden door gemeenten. Maar dat betekent volgens Bakema wel dat ze expertise moeten gaan opbouwen of masterplannen moeten maken voor hele gebieden over hoe er met de ondergrond omgesprongen gaat worden. Complete wijken met warmtepompen worden een interferentiegebied (zie tabel). Ook stelt de AMvB een verplichte certificering in het vooruitzicht voor iedereen “die zo’n soort systeem aanlegt of ontwerpt.” Bakema: “Ook ingegraven systemen vallen daaronder.” Ten slotte zal in waterwingebieden elke mechanische ingreep in de bodem, dus ook het graven van ondiepe systemen, gemeld moeten worden bij de provincie.

Reageer op dit artikel