nieuws

GeniaHybrid krijgt TNO-verklaring

Geen categorie

AWB, leverancier en ontwikkelaar van totaaloplossingen op het gebied van verwarming en tapwaterbereiding, heeft als eerste leverancier in Nederland een door TNO uitgegeven gelijkwaardigheidsverklaring ontvangen voor een hybride systeem. Hierbij gaat het om de GeniaHybrid, een totaalsysteem dat bestaat uit een lucht-/waterwarmtepomp en een HR-ketel.

Het systeem wordt centraal aangestuurd door een regel- en controle-unit met Dynamische Systeem Intelligentie (DSI) voor de perfecte balans tussen gas (ketel) en elektra (warmtepomp).
Op basis van de TNO-verklaring kan een grotere EPC-reductie (Energie Prestatie Coëfficiënt) worden bereikt in de energieprestatienormering, EPN (NEN 5120). Deze norm is belangrijk voor het vaststellen van de mate van energiezuinigheid van een woning of gebouw. Met deze gelijkwaardigheidsverklaring wordt aangegeven dat er beter dan gewenst wordt gepresteerd. De verklaring was al van toepassing voor lucht-/waterwarmtepompen maar gold tot op heden niet voor complete systemen zoals het hybride systeem GeniaHybrid.
De verklaring voor de GeniaHybrid geldt momenteel voor de EPN. Als in 2011 de EPG (Energie Prestatie Gebouwen) van kracht wordt, dan wordt de verklaring omgezet in een kwaliteitsverklaring voor inbreng in de EPG (NEN 7120). Voor nieuwbouwprojecten is deze verklaring belangrijk omdat deze een garantie geeft voor een betere performance van een woning. Dit is een belangrijke maatstaf om een woning te mogen bouwen. In de bestaande bouw geeft het aan dat er een labelverbetering kan worden nagestreefd. Bestaande woningen moeten momenteel allemaal worden voorzien van een energielabel. Door toepassing van het hybride systeem GeniaHybrid kan een bestaande woning met twee labels verbeteren waardoor een woning tegen een betere prijs verkocht kan worden.

“Energiezuinigheid is een steeds belangrijkere voorwaarde bij het bouwen van een woning. Daarnaast heeft dit aspect ook in de bestaande bouw, met het toekennen van de energielabels, aan belang gewonnen. Wij hebben met de introductie van de GeniaHybrid de eerste stap gezet naar een eenvoudige en duurzame oplossing. Dat wij als eerste leverancier voor dit systeem een gelijkwaardigheidsverklaring hebben ontvangen is een mooie erkenning voor onze inspanningen op dit gebied”, aldus Paul de Bruin, marketingdirecteur van AWB.

Reageer op dit artikel