nieuws

Congres energiegebruik op SS Rotterdam

Geen categorie

Op maandag 29 november a.s. organiseert Building Brains het nationaal congres ‘Kennis levert energie!’ aan boord van de SS Rotterdam. Tijdens dit congres krijgen medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, toeleverende partijen in de bouwketen en politieke partijen innovatieve ideeën voor een energieneutraal gebouwde omgeving gepresenteerd.

Het kabinet heeft zich de uitdaging gesteld om het totale energieverbruik in 2030 te halveren ten opzichte van 1990. Hiervoor zijn baanbrekende innovatieve oplossingen nodig op het gebied van energie en duurzaam bouwen. Innovatie binnen de bouwketen kan in de 21e eeuw alleen door effectieve samenwerking tussen partijen. Daarom werken sinds augustus 2009 ruim dertig bedrijven uit de hele bouwketen actief samen in het kenniswerkersproject Building Brains. Tijdens het congres delen zij hun oplossingen met de buitenwereld.
Programma:
· In de ochtend wordt vanuit verschillende invalshoeken, zoals bouw, maatschappij, kenniswereld en overheid, ingegaan op de urgentie om anders te werken in de bouw. Building Brains heeft de eerste stappen gezet om energievraagstukken in netwerkverband aan te pakken.
· De tot op heden bereikte resultaten presenteren zij ’s middags in sessies over onder andere: do’s en don’ts bij duurzame renovatieprojecten; een praktische leidraad voor energieneutrale gebiedsontwikkeling; en het creëren van energiereductie door intelligente terugkoppeling.
Het programma start om 9.30 uur met de ontvangst en eindigt om 17.00 uur met de mogelijkheid tot netwerken.

Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor het congres Kennis levert energie. Inschrijven is mogelijk via de website van Building Brains: www.buildingbrains.eu.
Binnen Building Brains werken 31 organisaties uit de bouwketen, waaronder TNO, Yacht, DHV, VolkerWessels, Deerns, CRH en Technische Universiteit Eindhoven samen aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan een energieneutraal gebouwde omgeving. Building Brains is het kennisplatform waar publieke en private partijen terecht kunnen met actuele vragen uit de praktijk. Building Brains verbindt partijen en slaat op een onafhankelijke en neutrale wijze een brug tussen vraag en aanbod.

Reageer op dit artikel