nieuws

Nieuwe regering zet in op duurzame energie

Geen categorie

De nieuwe regering gaat zich storten op de Europese doelstellingen rond duurzame energievoorzieningen: 20 procent reductie CO2-uitstoot en 14 procent duurzame energie in 2020. Daar valt volgens de coalitie van VVD en CDA met gedoogsteun PVV ook kernenergie onder.

Dat staat in het regeerakkoord tussen VVD en CDA die vandaag openbaar is geworden. Vergunningsaanvragen voor een nieuwe kerncentrale worden, mits ze aan de eisen voldoen, ingewilligd. Verder zal CO2-opslag een mogelijkheid zijn, maar alleen als er een vergunning voor een kerncentrale is verleend, aldus het akkoord.

Verder moet de verlening van vergunningen voor lokale, kleinschalige productie van energie en warmte eenvoudiger worden. De energie-infrastructuur blijft in publieke handen.
Voor zelfstandige installateurs en kleine installatiebedrijven is van belang dat het MKB en ZZP’ers meer kans krijgen bij aanbestedingen van de overheid. Cluster- en raamcontracten worden teruggedrongen en de omzeteis gaat omlaag. Als een bedrijf met succes een aanbestedingsprocedure heeft doorstaan, moet de erkenning voor meerdere jaren zijn geregeld.
Het volledige regeerakkoord is te vinden op http://www.kabinetsformatie2010.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=127446
In het gedoogakkoord, dat ook door de PVV is ondertekend, wordt niets gemeld over deze onderwerpen.

 

Reageer op dit artikel