nieuws

Brits onderzoek: rendement warmtepomp sterk afhankelijk van ontwerp en inbedrijfstelling

Geen categorie

Het rendement van warmtepompen is sterk afhankelijk van  het ontwerp en de inbedrijfstelling. Dit is de belangrijkste conclusie van Energy Saving Trust (EST), een toonaangevend en onafhankelijk instituut voor energiebesparing in het Verenigd Koninkrijk.

De resultaten zijn afkomstig van de eerste grootschalige veldproef die EST onlangs in Engeland heeft afgesloten. Een jaar lang onderzocht het instituut de technische prestaties en het gedrag van de gebruikers op 83 locaties. Het rendement van de water/waterwarmtepompen was zoals verwacht beter dan de lucht/waterwarmtepompen, maar de COP-waarden kwamen slechts in uitzonderlijke gevallen boven de 3.0 uit. Deze waarden zijn daarmee lager dan de waarden die in andere Europese landen in vergelijkbare onderzoeken zijn aangetroffen. De prestatie is erg afhankelijk van de inbedrijfstelling.  
Overigens waren de gebruikers die betrokken werden  in het veldonderzoek zeer tevreden met zowel de ruimteverwarming als de warmwatervoorziening. Er was geen significant verschil tussen de tevredenheid van de gebruikers met van water/water of water/luchtwarmtepompen. Wel gaven veel huishoudens aan
dat ze problemen hadden de de instructies die ze van de installateurs kregen.

De onderzoekers wijzen erop dat de veldproef betrekking had op diverse soorten installaties waarvan er vele tot de eerste generatie behoren.

Het resultaat van het onderzoek wijst op de noodzaak van verbetering van de opleiding van de installateurs, de borging van de prestatie in de overeenkomst met de gebruiker en een betere after-sales, zo benadrukt de EST. De organisatie pleit voor toepassing van relatief eenvoudige warmtepompen. De eenvoudigste systemen bleken in de veldproef een hoger rendement te halen.

Reageer op dit artikel