nieuws

VEH vreest verdere anarchie met bouwvergunningen

Geen categorie

Zolang de overheid geen maatregelen neemt, zal de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober niet leiden tot goedkopere gemeentelijke bouwvergunningen. Dit voorspelt de Vereniging Eigen Huis (VEH) naar aanleiding van haar jaarlijkse onderzoek naar de hoogte van bouwleges.

Uit die studie blijkt dat gemeenten er maar niet in slagen een einde te maken aan de enorme prijsverschillen van bouwvergunningen. De VEH verwacht de komende jaren ook geen verbetering. Zij wijst erop dat gemeenten de komende jaren fors moeten bezuinigen en daarom op zoek zullen gaan naar extra inkomsten om hun begroting sluitend te krijgen. Omdat ook de inkomsten uit bouwleges fors dalen als gevolg van een sterke afname van het aantal bouwvergunningaanvragen, vreest de belangenbehartiger van woningbezitters dat gemeenten het komende jaar ‘straffeloos en naar eigen inzicht kosten doorbelasten aan een vergunningaanvrager’. Zo hebben Den Haag en Amsterdam onlangs onverwacht voor bepaalde bouwprojecten de tarieven al scherp verhoogd.
De VEH wordt gesterkt in haar mening door de gemeenten zelf, die desgevraagd lieten weten dat de leges vanaf 1 oktober niet omlaag zullen gaan als de Wabo wordt ingevoerd. De wet zorgt ervoor dat alle vergunningen die nodig zijn voor een bouwproject voortaan worden samengebracht in één omgevingsvergunning, om tot meer gemak voor de aanvrager, snellere afhandeling en per saldo lagere kosten te komen.
Volgens de VEH hebben huiseigenaren dan ook het gevoel te zijn overgeleverd aan ‘gemeentelijke willekeur’. De vereniging bepleit daarom de invoering van een wettelijk maximumtarief voor bouwleges. Daarnaast dringt zij aan op verplichte toepassing van de kostenmodellen die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten recent ontwikkelde om een uniforme legesprijs te bepalen, tarieven vast te stellen en de (af)handelingen transparant te maken. Nu bepalen gemeenten nog steeds zelf of zij van de modellen gebruikmaken. VEH: ‘Meer transparantie maakt een goede vergelijking van kosten en prestaties van gemeenten mogelijk.’

Reageer op dit artikel