nieuws

Noordwijk wil Klimaat Neutraal worden

Geen categorie

Noordwijk is een gemeente met (veel!) meer zonne-uren en dagen met harde wind dan andere gemeenten in Nederland. Ook zijn een groot deel van de toeristische activiteiten juist zongericht. Dit maakt het mogelijk om Noordwijk als een van de eerste gemeenten in Noordwijk Klimaat Neutraal te maken. Noordwijk heeft de effecten van de klimaatcrisis aan den lijve kunnen voelen. Als zwakke schakel langs de kust is een jaar lang de Wilhelmina Boulevard veranderd in een bouwput waar onder het duin een zware basaltdijk is gelegd en het strand tientallen meters is verbreed om de dreigende zeespiegelstijging en veranderende weersomstandigheden te trotseren. De Progressieve Combinatie PvdA, D66 en GroenLinks vindt het daarom meer dan normaal dat Noordwijk zich aansluit bij het klimaatverbond Nederlandse gemeenten.

Doelen:
• De gemeentelijke gebouwen en het werkverkeer van ambtenaren en politici zijn eind 2012 klimaatneutraal. Deze doelstelling wordt uitgebreid naar andere overheidsinstellingen, scholen en het nieuwe zwembad (2015).
• in 2012 wordt 100% duurzaam ingekocht. Hierbij wordt samengewerkt met andere gemeenten en sluit Noordwijk zich aan bij het klimaatverbond Nederlandse gemeenten.
• Samenwerking met de hotels, campings en strandpaviljoens zorgt er voor dat activiteiten en werkzaamheden in het toeristisch kerngebied en het strand in 2025 klimaatneutraal.
• In 2040 is geheel Noordwijk klimaat neutraal en genereert meer energie dan het gebruikt.

Activiteiten:
• Op de daken van de gemeentelijke gebouwen, sportvoorzieningen en scholen komen zonnepanelen en onderzocht wordt of koude-warmteopslag in de bodem mogelijk is.
• De elektriciteit die het gemeentehuis inkoopt wordt opgewekt door 100% groene stroom.
• Alle openbare verlichting zoals de straatverlichting brandt op groene stroom en er wordt overgeschakeld op zuinige schakelbare armaturen en (LED)lampen.
• Nieuwe woningen in Bronsgeest-Noord, Offem-Zuid en Sancta Maria worden klimaatneutraal gebouwd. De normen (Energie Prestatie Coëfficiënt van 0.8 naar 0.6) worden aangescherpt. Klimaatneutraal bouwen is duurder (de gemeente Amsterdam schat in €13.000 euro per woning) maar de terugverdientijd ligt ver onder de levensduur van de woning.
• Met de Noordwijkse Woningstichting worden prestatieafspraken gemaakt voor het verbeteren van de energieprestatie van de huurwoningen en het nemen van duurzame energie maatregelen (HR warmtepomp combi, Hr-ketel, zonneboilers, warmtepompen, zonpv-systemen). Hiervoor wordt € 2 miljoen vrijgemaakt uit de reserve volkshuisvesting (in de jaren zeventig opgebracht door huurders)
• De nieuwe strandpaviljoens (met green-key keurmerk) worden klimaatneutraal, leveren door de zonnepanelen energie op en hebben oplaadpunten voor elektrische fietsen.
• In Noordwijk zijn in 2040 vijf nieuwe generatie windmolens (met meer dan 20 megawatt) neergezet die alle huishoudens en bedrijven in Noordwijk van stroom voorzien.
• Bij de afdeling Milieu wordt een klimaatcoördinator benoemd die de activiteiten coördineert.
• Als compensatie voor het teveel aan CO2 productie plant Noordwijk in de gemeente 1000 extra bomen langs de randen van het Middengebied, in Nieuw Oost en in Noordwijk aan Zee.

Bron:Witte Weekblad

Reageer op dit artikel