nieuws

Etten-Leur krijgt meetnet voor grondwater

Geen categorie

De gemeente Etten-Leur gaat samen met nog acht gemeentes in West-Brabant een zogeheten grondwatermeetnet opzetten. Op woensdag 24 februari tekenen de negen gemeentes een intentieovereenkomst om een netwerk van pijlbuizen aan te laten leggen, waarmee de stand van het grondwater kan worden gemeten. De kosten van 450.000 euro worden door de gemeentes samen gedeeld.

Etten-Leur heeft op dit moment geen pijlbuizen in de grond zitten. Het voordeel van een grondwatermeetnet is onder meer dat problemen met grondwateroverlast makkelijker geanalyseerd kunnen worden. Daarnaast kunnen de meetgegevens gebruikt worden bij bouwprojecten en kan er beter gekeken worden naar de effecten van koude-warmte opslagprojecten zoals bij de warmtepompen in Schoenmakershoek. Als alles volgens plan verloopt gaan de buizen in oktober dit jaar de grond in. Door nieuwe wetgeving zoals de Waterwet en de wet gemeentelijke watertaken krijgen de gemeentes meer verantwoordelijkheden bij het beheer van oppervlaktewater en grondwater.

Bron: De Stem

Reageer op dit artikel