nieuws

Isso-publicatie over inregelen klimaatinstallaties

Geen categorie

 


Bij Isso
is een nieuwe publicatie verschenen. Isso Publicatie 52 gaat in op het
luchtzijdig inregelen van klimaatinstallaties. Deze publicatie heeft
tot doel de technicus van een installatiebedrijf of een
installatiebeheerder een overzichtelijke en praktische methode te
bieden voor het luchtzijdig inregelen van klimaatinstallaties in
utiliteitsgebouwen.

De gepropageerde inregelmethode is de proportionele inregelmethode. De
theorie van deze methode wordt behandeld, waarna met voorbeelden wordt
aangegeven hoe deze methode in de praktijk wordt opgeschaald naar
samengestelde installaties die uit meerdere modulen bestaan. Een goed
begrip van de theorie maakt dit proces van opschalen eenvoudiger. Ook
worden daarmee de voorwaarden duidelijk die deze inregelmethode stelt
aan het ontwerp en de uitvoering van de installatie. Wordt aan deze
voorwaarden niet voldaan, dan kan worden teruggevallen op de trial
& error-methode. Met deze laatste methode kan een evengoed
resultaat worden bereikt, maar wel ten koste van meer tijd en
inspanning. In de nieuwe publicatie wordt speciaal aandacht besteed aan
regelaars (constant volumeregelaars en variabel volumeregelaars met en
zonder inductie) omdat deze regelaars specifieke eisen stellen. Voor de
rapportage van het inregelproces worden twee rapportageformaten
gegeven. Het eerste is een compleet meet- en inregelrapport waarin de
installatie schematisch wordt opgenomen met daarin aangegeven de
meetpunten. Alle kanaal- en roostermetingen worden in dit rapport
opgenomen. Tenslotte worden er aanbevelingen gedaan voor het ontwerpen
van inregelvriendelijke installaties. Het inregelen van deze
installaties kan zo efficiënt mogelijk verlopen en een optimaal
werkpunt voor de installatie opleveren in termen van energie en comfort.

Isso-publicatie 52 kost € 85,00 (ex. btw). De publicatie is te
bestellen op de website van Isso.

Reageer op dit artikel