nieuws

UNETO-VNI: Opleveringsinspectie nodig bij (balans)ventilatie

Geen categorie

 


Uneto-VNI, de
ondernemersorganisatie van de installatiebranche, vindt dat een
opleveringsinspectie nodig is om problemen met
(balans-)ventilatiesystemen in woningen te voorkomen.

De organisatie betreurt het, dat het ministerie van VROM, ondanks
jarenlang aandringen van Uneto-VNI, pas recent heeft toegezegd om eisen
te stellen aan bijvoorbeeld het geluidsniveau van deze installaties.
Uneto-VNI reageert hiermee op de berichtgeving over problemen in
diverse nieuwbouwprojecten met (balans-)ventilatiesystemen. De in
diverse projecten geconstateerde problemen met
(balans-)ventilatiesystemen kunnen volgens Uneto-VNI worden voorkomen
door bij oplevering van nieuwbouwwoningen ook de installaties op te
leveren. Dat laatste gebeurt op dit moment nog zelden. Bij deze
oplevering moet volgens de ondernemersorganisatie onder andere de
ventilatiehoeveelheid en het geluidsniveau worden gemeten. De
opleverinspectie moet volgens Uneto-VNI vervolgens ook helder worden
vastgelegd voor bewoners en gemeenten.

Wat betreft het geluidsniveau, een van de meest genoemde klachten van
bewoners, constateert Uneto-VNI dat zij al jaren pleit voor een
geluidsnorm van 30 dB in de woning. De ondernemersorganisatie vindt het
wrang om te constateren dat het ministerie van VROM pas recent heeft
besloten om deze geluidsnorm binnenkort in het Bouwbesluit op te nemen.
Problemen met (balans-)ventilatiesystemen hebben deels ook te maken met
onjuist gebruik van de installatie door bewoners. Daarom pleit
Uneto-VNI voor een standaardprocedure bij oplevering waarbij de werking
van het systeem wordt toegelicht en een duidelijke gebruiksinstructie
wordt overhandigd.

Voor bewoners heeft de organisatie inmiddels de website
www.mijnhuisinstallatie.nl gelanceerd. Op deze site kunnen bewoners
voor de technische installaties in hun woning een gebruiksinstructie op
maat samenstellen of onderhoudstips raadplegen. Daarnaast wijst
Uneto-VNI erop dat periodiek onderhoud van (balans-)ventilatiesystemen
van groot belang is voor het goed functioneren. Tot slot is Uneto-VNI
van mening dat (balans-)ventilatiesystemen technisch gezien uitstekend
kunnen functioneren, mits met zorg ontworpen en geïnstalleerd. Zij
ziet dan ook geen enkel beletsel om dergelijke systemen in de nieuwbouw
toe te passen.

Reageer op dit artikel