nieuws

Meer onderzoek aardwarmte

Geen categorie

 


Momenteel lopen er bij het ministerie
van EZ zeventien aanvragen voor aardwarmteprojecten. De meeste daarvan
zijn ingediend door tuinbouwbedrijven. In twee gevallen betreft het
aardwarmte voor stadverwarming en één aanvraag is van de
provincie Overijssel. Dit bleek onlangs op een bijeenkomst van de
afdeling Mijnbouw van KiviNiria, meldt het Technisch Weekblad.

Momenteel lopen er slechts twee geothermische projecten: in Heerlen
(mijnwater) en Bleiswijk (tuinder). Begin 2010 starten mogelijk
boringen in Den Haag en Delft. Tijdens deze bijeenkomst werd ook het
Nationaal Onderzoeks Programma Geothermie aangekondigd. TNO
coördineert dit programma, waaraan ook Kema, TU Delft, de
Universiteit Utrecht en de ingenieursbureaus IF Technology en Ecofys
deelnemen. Het programma beoogt de winning van aardwarmte te
versnellen. Ook elektriciteitsproductie uit aardwarmte zal worden
onderzocht.

Reageer op dit artikel