nieuws

Voorbereiding uitvoering richtlijn Hernieuwbare Energie

Geen categorie

 


Het project RES-H Policy ondersteunt
Europese lidstaten bij de voorbereiding van de uitvoering van de nieuwe
Richtlijn Hernieuwbare Energiebronnen. Het betreft het deel
hernieuwbare warmte en koude. Het project helpt lidstaten bij het
opzetten van nationale sectorspecifieke RES-H/C-doelstellingen voor de
zichtjaren 2020 en 2030 en van het benodigde beleidsinstrumentarium om
deze doelstellingen te bereiken.

In het project worden Griekenland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk,
Polen en het Verenigd Koninkrijk nader beschouwd. Op Europees niveau
wil het project bijdragen aan de coördinatie en harmonisatie van
de beleidsvorming. De bedoeling is dat dit resulteert in
gemeenschappelijke ontwerpcriteria voor een algemeen EU-kader voor
RES-H/C-beleid en een overzicht van kosten en baten van verschillende
geharmoniseerde strategieën.

In het kader van dit project heeft ECN het rapport ‘Duurzame warmte en
koude in Nederland’ gepubliceerd. Hieronder vindt u de Nederlandse
én Engelse versie. Tevens zijn er rapporten over andere landen
beschikbaar. Kijk op de website voor een
complete lijst van beschikbare documenten.

Reageer op dit artikel