nieuws

Veel belangstelling voor subsidie zonneboilers en warmtepompen

Geen categorie

 


In het eerste jaar van de
subsidieregeling Duurzame Warmte hebben zo’n 3200 aanvragers subsidie
gekregen voor zonneboilers en 1450 voor warmtepompen.

De subsidie is vooral bij consumenten populair, woningcorportaties
hebben nog nauwelijks subsidie aangevraagd. De regeling Duurzame Warmte
voor bestaande woningen startte 1 september 2008 en valt onder minister
van der Hoeven van Economische Zaken. De subsidie is bedoeld voor
consumenten en woningcorporaties die een installatie willen plaatsen in
een huis dat voor januari 2008 is opgeleverd. In totaal is er voor zo’n
8,6 miljoen euro subsidie verleend. Aanvragers voor zonneboilers kunnen
een subsidie krijgen, varierend tussen de 500 en 1200 euro.

Voor warmtepompen varieert de subsidie tussen de 1000 en 10.000 euro.
Voor Mico-WKK installaties kan zo’n 4000 euro subsidie worden gekregen.
De hoogte van de subsidies is afhankelijk van de grootte van de
installatie en de besparingen die de installatie oplevert.

 

Sysyteemtest

Het afgelopen jaar kwamen zo’n 120 verschillende types zonneboilers
(< dan 6 m2) in aanmerking voor subsidie. Veertig van deze
installaties komen met ingang van 1 september hier niet meer voor in
aanmerking. Reden is dat de fabrikanten geen systeemtest hebben
ingeleverd. Uit deze systeemtest moet blijken hoeveel energie een
zonneboiler bespaart bij het verwarmen van kraanwater. Voor grote
zonneboilersystemen (> 6 m2) is per 9 augustus j.l. het
subsidiebedrag verlaagd naar 125 euro per geproduceerde Gigajoules.

Voor de warmtepompen geldt dat de ongeveer 85 verschillende types
warmtepompen die op de tijdelijke subsidielijst staan, vanaf 1
september definitief een subsidie krijgen. Deze apparaten voldoen allen
aan de besparingsnormen zoals die door het ministerie van Economische
Zaken zijn gesteld. Voor Micro-WKK installaties verandert er niets.

Reageer op dit artikel