nieuws

UKP subsidie maximaal 40 procent

Geen categorie

 


De subsidie voor UKP
warmte/koude projecten
bedraagt maximaal 40 procent van de extra
investeringskosten van het project.

MKB-ondernemingen die deel nemen (en dus de eigen projectkosten
betalen) krijgen 10 procent extra subsidie over hun aandeel in de voor
subsidie in aanmerking komende kosten.

Projecten in de UKP Verduurzaming Warmte en Koude (de UK warmte/koude
projecten) zijn investeringsprojecten, waarbij het gaat om voor
Nederland nieuwe of vernieuwende technologie, of nieuwe of vernieuwende
niet-technologische aspecten. Voorbeelden van het laatste zijn een
nieuwe organisatievorm of een oplossing voor niet-technologische
barrières. Projecten moeten een toegevoegde waarde hebben voor
Nederland en/of voor de sector. De aanvraag kan ingediend worden tot en
met 5 november 2009 (17.00 uur). Het subsidiebudget is 10 miljoen euro.

De UK warmte/koude projecten kunnen in alle marktsectoren plaatsvinden
en moeten innovaties tot stand brengen op één of meer van
de volgende warmte- of koudethema’s:

 

– Duurzame warmte of koude uit bio-energie

– Aardwarmte

– Grootschalige zonthermische energie

– Benutting van duurzame warmte of koude in de gebouwde omgeving op
wijkniveau of in bedrijven

– Benutting van restwarmte of -koude in de gebouwde omgeving op
wijkniveau of in bedrijven

Naast innovatie moeten de projecten een bijdrage leveren aan de
energietransitie. Aanvragers moeten zich altijd organiseren in een
samenwerkingsverband om in aanmerking te komen voor de subsidie. De
gedachte hierachter is dat de energietransitie een maatschappelijke
inbedding nodig heeft, en dat die altijd van meer dan één
partij moet komen. Bovendien moeten de projecten knelpunten bij de
energietransitie oplossen, bijvoorbeeld in techniek, ketens, markten,
beleid en regelgeving, milieuvraagstukken en productie.

Meer informatie hier.

Reageer op dit artikel